Verantwoord kiezen!

Onlangs kreeg ik in een offertestadium het verzoek van een prospect om een bedrijfspresentatie voor een groep managers te houden. Daarna zou er een keuze gemaakt worden met welk bureau ze een trainingstraject zouden ingaan. Natuurlijk wilde ik dat graag maar dan wilde ik dat ze echt een verantwoorde keuze konden maken.

Een bedrijfspresentatie met daaraan gekoppeld een weergave van de offerte zegt nog niks over de trainer, zijn kennis van de materie, zijn branche-ervaring en zijn aanpak tijdens een training. Dit wilde ik de managers laten zien en ervaren tijdens een proeftraining. Op basis daarvan moesten zij in staat zijn om te beoordelen of ik de man was met wie ze samen het trainingstraject wilden doorlopen. Of ik de man was waarvoor ze budget en tijd wilden vrijmaken en waarmee ze het beoogde doel konden bereiken.

Er werd dan ook verbaasd gereageerd toen ik vroeg of ze op een bepaalde datum 2 uur vrij wilden maken voor een proeftraining. Aan zoveel tijd hadden ze niet gedacht bij een bedrijfspresentatie. Bij het horen van de aanpak werd er enthousiast gereageerd, ook door de HR manager en de directeur die ook door mij waren uitgenodigd.

Tijdens de proeftraining werd een onderwerp behandeld uit de training, compleet met een schriftelijke opdracht en een praktijksimulatie (rollenspel) waarbij ik als trainer de medewerkersrol innam tegenover de manager. Hiervoor werd dus geen acteur ingezet. De evaluatie van de praktijksimulatie vond plaats vanuit het principe: hard op de feiten, hart voor de deelnemer.

De proeftraining werd schriftelijk en mondeling geëvalueerd waaruit bleek dat de managers een goed beeld hadden gekregen wat het resultaat van de training zou kunnen zijn. Op basis hiervan kon men een verantwoorde keuze maken die resulteerde in een opdracht.

 

r.lammers@carrerac.nl
One comment
  1. Klopt Herman. Het is net als de sinaasappelverkoper op de markt die sinaasappelpartjes aanbiedt om te proeven en als een demonstratrice bij Albert Heijn je een nieuwe hagelslag laat proeven, ben je eerder bereid om een pak hagelslag in je karretje te doen.

Comments are closed.