Roddelen is duur, heel erg duur.

gossipWe doen het bijna allemaal wel eens: roddelen. Sommige mensen doen het slechts af en toe, anderen hebben het tot een kunstvorm verheven. Roddelen komt voor in alle lagen van de bevolking. Wat we ons niet altijd realiseren is dat roddelen op de werkvloer over collega’s, los van de verwerpelijkheid op zich, heel erg duur is. De gevolgen lopen van lichte irritatie, ontwrichte verhoudingen en verlies aan productiviteit tot het vertrek van de persoon waarover geroddeld wordt.

Al met al is roddelen slecht voor het bedrijf en voor alle betrokkenen en we zouden er goed aan doen om roddels, geruchten en kwaadsprekerij direct de kop in te drukken.

Een heel effectieve methode hiervoor wordt toegeschreven aan de filosoof Socrates: de drievoudige filtertest. Het verhaal luidt als volgt:

Op een dag benadert een student de filosoof. Opgewonden zegt hij “Socrates, ik heb zojuist iets gehoord over één van uw vrienden!”

“Voordat je me verteld wat je gehoord hebt” zei Socrates “moeten we eerst zeker stellen dat het de drievoudige filtertest kan doorstaan.”

“De drievoudige filtertest?” vroeg de student.

“De eerste test is die van de waarheid. Weet je zeker dat wat je me wilt vertellen absoluut waar is?” vroeg Socrates.

De student dacht hier even over na. “Ik heb het gehoord van iemand anders, dus ik weet niet voor 100% zeker of het waar is.”

“De tweede test is die van positiviteit. ” ging Socrates verder, “Is wat je me wilt vertellen iets positiefs?”

“Nee, het is eigenlijk het tegenovergestelde ….. ”

Socrates interrumpeerde “Dus wat je me wilt vertellen is noch waar, noch positief?”

De student begon zich wat opgelaten te voelen en haalde zijn schouders maar wat op.

Socrates ging verder, “De laatste test is die van nuttigheid. Is wat je me wilt vertellen ook nuttig?”

“Waarschijnlijk niet”, antwoorde de student.

“Als wat je me wilt vertellen niet waar is, niet positief is en nutteloos, waarom wil je het dan sowieso vertellen?”, vroeg Socrates.

Zou het niet geweldig zijn als we allemaal deze drievoudige filtertest in onze conversaties zouden opnemen? Ik denk dat roddels en kwaadsprekerij snel tot het verleden gaan behoren als we dat doen.

Als roddels en achterklap verdwijnen zal vertrouwen gaan toenemen. De meeste organisaties zijn zich er terdege van bewust dat vertrouwen een hoeksteen is voor teamwork en productiviteit.

Socrates was zo dom nog niet.

r.lammers@carrerac.nl
2 comments
 1. Leuk verhaal met een toch wel indringende boodschap. Interessant om te weten wie er het meest roddelt en met wie: mannen met mannen, vrouwen met vrouwen of vrouwen met mannen?

  1. Hoewel beweerd wordt dat vrouwen roddeltantes zijn, houden mannen zich dagelijks 24 minuten langer met achterklap bezig, dat blijkt uit een recente enquête.

   Waarover roddelen?
   Uit het onderzoek bij 5.000 vrijwilligers bleek dat mannen gemiddeld 76 minuten roddelen met collega’s en vrienden, vrouwen doen het slechts 52 minuten per dag. Mannen praten het liefst over de dronken uitspattingen van vrienden, oude schoolkameraden en de knapste vrouwelijke collega’s. Vrouwen vertellen eerder gemene dingen over seksegenoten, het seksleven van anderen en de gewichtstoename van vriendinnen. Mannen roddelen het liefst op het werk, vrouwen doen het vaakst thuis aan achterklap.

   Bron: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/589/Roddelen/article/detail/810541/2009/04/06/Mannen-roddelen-vaker-dan-vrouwen.dhtml

Comments are closed.