Privacyverklaring

 

Carrera C | Blue Enterprise verwerkt uw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig De gegevens kunnen niet in handen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR bij de behandeling van uw persoonsgegevens. Wij geven daar concreet invulling aan zoals hieronder vermeld.  

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens 

Carrera C | Blue Enterprise verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, Bankrekening (IBAN).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Carrera C | Blue Enterprise verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we uw gegevens nodig hebben 

Carrera C | Blue Enterprise verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Carrera C | Blue Enterprise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren 

Carrera C | Blue Enterprise zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen 

Carrera C | Blue Enterprise verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [naam organisatie] blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek 

Carrera C | Blue Enterprise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carrera C | Blue Enterprise gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carrerac.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Carrera C | Blue Enterprise zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging 

Carrera C | Blue Enterprise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de bestuurder van Carrera C | Blue Enterprise. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze versie is van 01-12-2019.