Werkgever negeert talenten medewerkers

Uit een online onderzoek van ISBW blijkt dat ruim 90% van de organisaties het talent van het personeel negeert. Ook komt boven water dat slechts 17% van de medewerkers denkt dat hun werkgever weet welke talenten het personeel heeft. Dergelijke cijfers zijn slecht voor de motivatie. Het personeel heeft hier onder te lijden en dat heeft een negatief effect op het bedrijfsrendement. Denk maar aan meer verzuim, minder productiviteit, meer verloop, minder sfeer.

De oplossing begint bij een optimaal, eerlijk, objectief werving- en selectieproces met de focus op de lange termijn in plaats van een quick win. Een gedegen online assessment is daarbij noodzakelijk. Evaluatiegesprekken, workshops, opleidingen en trainingen helpen ook om talenten van het personeel te ontwikkelen, mits zowel de organisatie als het personeel een eenduidige richting voor ogen hebben. Daarnaast moeten de medewerkers zelf ook inzicht hebben in hun talenten EN hun groeimogelijkheden. Hoe kan een organisatie deze anders optimaal inzetten? Of anders gezegd: als een werkgever het talent van zijn medewerkers herkent, erkent en ontwikkelt dan leidt dit zonder twijfel tot een hoger bedrijfsrendement.

r.lammers@carrerac.nl