Treitergedrag onschuldig?

“Nederland is een van de koplopers als het gaat om getreiter op de werkvloer”.
(The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)).
“Ruim 17% van alle werknemers in Nederland wordt op het werk structureel gepest.”
(CNV en de Universiteit Twente)
“Pesten op de werkvloer kost de samenleving ongeveer 1,5 miljard euro per jaar.”
(ManagementSite)

Negatieve consequenties
Schokkende resultaten met vaak enorme negatieve consequenties en een persoonlijk drama voor wie het overkomt. Ook niet echt om trots te zijn als koploper. En dat de gevolgen enorm zijn, blijkt wel uit de cijfers. Niet in de laatste plaats voor de mensen zelf. Iedereen die structureel wordt gepest krijgt vroeg of laat last van psychische klachten. Langdurige uitval is meer dan eens het gevolg.

treitergedragTreitergedrag. Wat is het?
Wat is dat pesten eigenlijk en welk pestgedrag komt op de werkvloer het meeste voor? Met stip op nummer 1 staat roddelen, maar wat te denken van buitensluiten, het opzettelijk vernietigen van sporen, liegen, ondermijnen, mensen tegen elkaar uitspelen. Dit gedrag is meestal niet zichtbaar, tenslotte gaat het de pester erom er zelf beter van te worden. Overigens zijn er maar weinig mensen die er echt beter van worden.


Waarom doen we er dan niks aan?

Ondanks alle negatieve gevolgen voor de organisatie, zoals slechte sfeer, vermindering van productiviteit, financiële consequenties en lage medewerkerstevredenheid wordt dit probleem niet overal even serieus genomen. Soms uit onmacht, vaak wordt het gebagatelliseerd of zelfs genegeerd. Dat is toch wel gek, dat we iets wat zoveel negatieve consequenties heeft op ons bedrijfsresultaat niet voldoende serieus nemen. En wat als we dat wel zouden doen?

Oplossing:
Zoals met veel andere zaken is ook hier bewustwording een eerste stap tot de oplossing. Bewustwording van ons eigen gedrag, begrip voor elkaar en een mentaliteitsverandering die doorgevoerd wordt in de hele organisatie. Wat als we ons eens wat vaker de vraag stellen wat we vandaag voor een ander hebben kunnen betekenen? Hoeveel winnen we als organisatie als we hiermee aan de gang gaan?

Resultaat:
In ieder geval levert het én kostenbesparing op én werkt het resultaatverhogend. Zeker als u bedenkt dat een ander onderzoek heeft uitgewezen dat klanten liever kopen bij organisaties waar een goede sfeer heerst. Wij helpen u er graag mee.

r.lammers@carrerac.nl
2 comments
  1. Goed artikel. Deze situatie klemt des te meer als je bedenkt dat het niet ‘slechts’ collega’s onder elkaar zijn, maar dat een aanzienlijk percentage leidinggevenden verantwoordelijk is voor het pesten hun medewerkers.

    Daarnaast is er nog een behoorlijke groep leidinggevenden die niet eens in de gaten hebben dat er medewerkers gepest worden of als ze het al zien, er absoluut niets tegen doen.

    Te veel managers denken dat ze leiding kunnen geven aan de hand van spreadsheets en grafieken en realiseren zich niet dat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de medewerkers.

  2. Schokkend om te lezen dat wij als kikkerlandje in Europa voorop lopen met getreiter op de werkvloer, mijn vraag zou zijn waar komt dat toch vandaan?

    Uit persoonlijke ervaringen met diverse banen in Engeland en Frankrijk heb ik geleerd dat wij Nederlanders behoorlijk bijdehand en uitgesproken (brutaal) zijn in het delen van onze mening en wat minder onder de indruk van de hiërarchie binnen een bedrijf. Uitzonderingen daargelaten… Of het hierin gelegen is dat we meer treiteren durf ik te betwijfelen

    Neemt niet weg dat het een groter probleem is dan bekend en bewustzijn een eerste belangrijke stap in het proces naar een gedegen aanpak.

Comments are closed.