Pensioenontslag eenvoudiger en goedkoper

oude man pensioenHoe gaat het wanneer een medewerker langer wil doorwerken ná het bereiken van zijn AOW gerechtigde leeftijd?
Langer doorwerken wordt aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt voor werkgever en werknemer.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vereenvoudigd en goedkoper. Wat verandert er precies?

Pensioen(ontslag)beding
De wet kent geen ontslagregeling voor een werknemer die de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In de praktijk spreken werkgever en werknemer doorgaans met wederzijds goedvinden af wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Of nog makkelijker. In de arbeidsovereenkomst staat een zogenaamd pensioen(ontslag)beding opgenomen waaruit volgt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde- of AOW-gerechtigde leeftijd.

UWV of rechter?
Ontbreekt zo’n pensioen(ontslag)beding in het contract? Dan zal de werkgever aan UWV een ontslagvergunning kunnen vragen of om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter kunnen verzoeken. Het gekozen moment is dan echter essentieel. De toestemming dient te worden gevraagd vóórdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, anders is te laat en verleent UWV geen ontslagvergunning. De reden, namelijk het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is dan voorbij. Een andere objectieve rechtvaardiging voor ontslag wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd ontbreekt, aldus UWV. De werkgever dient dan een andere reden voor ontslag te hebben. Vraagt u een ontbinding, dan kan de kantonrechter zelfs een ontbindingsvergoeding op grond van kantonrechtersformule toekennen.

Makkelijker en goedkoper
Pensioenontslag wordt goedkoper en eenvoudiger. Met de invoering van de Wet Werk Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kunt u eenmaal kosteloos en zonder toestemming UWV de arbeidsovereenkomst met uw AOW-gerechtigde werknemer opzeggen. Dat kan onder de nieuwe wet op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt én zelfs nog daarna. Een voorwaarde is echter wel dat de werknemer al vóór zijn pensioenleeftijd bij u in dienst was. De transitievergoeding die met de komst van de WWZ wordt geïntroduceerd, is echter bij een pensioenontslag niet verschuldigd. Deze vereenvoudigde kosteloze wijze van beëindigen kan slechts eenmaal worden gebruikt.

Langer doorwerken
Wil de werknemer nog langer doorwerken, maar wil de werkgever niet opnieuw een vast dienstverband overeenkomen dat hij later weer volgens de gewone ontslagregels moet beëindigen? De WWZ biedt uitkomst en regelt dat een tijdelijk contract – aangegaan na een vast dienstverband dat via dit pensioenontslag is geëindigd – niet alsnog dient te worden opgezegd. Werkt de pensioengerechtigde werknemer dus na het ontslag bij zijn werkgever door op basis van een tijdelijk contract, dan loopt dat van rechtswege af. Zij kunnen zelfs een keten van tijdelijke contracten aangaan. Er is bovendien een wetsvoorstel ingediend voor verdere versoepeling van regels, teneinde langer doorwerken voor werkgever én werknemer nog aantrekkelijker te maken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 6 weken in plaats van 2 jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan. Het is afwachten of dit voorstel wet wordt.

Anouk Cordang, arbeidsrecht advocaat bij Boels Zanders
cordang@boelszanders.nl

BZ Anouk Cordang V72Mr. Anouk Cordang is gespecialiseerd in arbeidsrecht en werkzaam bij Boels Zanders Advocaten, waar zij ook actief is voor de Praktijkgroep Zorg. Anouk heeft affiniteit met vraagstukken op het gebied van arbeids(on)geschiktheid van werknemers. Zij geeft regelmatig lezingen over arbeidsrecht en is voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL) en tevens bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

Lees ook de andere artikelen uit onze Nieuwsbrief:
‘Weet jij wat het kost als je de verkeerde persoon aanneemt?’
Waarom actief werken met referenties?’
Beïnvloeden cultuurverschillen de uitkomst van een assessment?’

r.lammers@carrerac.nl