Talent Management, een integrale benadering?

Wat versta je onder Talent Management? Wij zien het als het bewust omgaan met en het ontwikkelen van het potentieel van een medewerker om hem vandaag en morgen te kunnen inzetten, passend binnen de strategie van de organisatie. Daarom is een integrale benadering van Talent Management noodzakelijk. Dat betekent o.a. dat alle HR-processen en de manier van leiddinggeven doordrongen moeten zijn van de wijze waarop men talent management wil vormgeven. Talent Management heeft impact op alle bestaande processen binnen de organisatie. Het moet een brede manier van kijken zijn naar strategisch en geïntegreerd HR-beleid.

Werven & selecteren, aanstellen en ontwikkelen
Die integrale benadering van Talent Management omvat het werven & selecteren, aanstellen en het ontwikkelen van individuele talenten, drie aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een systeem van competentiemanagement, dat past binnen de beoogde bedrijfsdoelstellingen en –strategie, ondersteunt de groei van de persoon in zijn talentcyclus. Deze evolutie moet begeleid en gedragen worden door de leidinggevenden en passen binnen de bedrijfscultuur.

Het uitrollen van Talent Management
De wijze waarop Talent Management in een organisatie wordt uitgerold moet voortvloeien uit de visie, strategie, doelstellingen en de waarden van de organisatie. De kijk hierop zal dus per bedrijf verschillend zijn. Talent Management is geen op zichzelf staand ‘instrument’, het is de sleutel tot een succesvol sociaal en bedrijfsmatig beleid.

Herman Klapdoor, trainer en talentcoach

Bron: SDWorkx

r.lammers@carrerac.nl