Wat moet een werkgever met een 50plusser?

Iedereen wordt er zich er van bewust dat de pensioenleeftijd binnen enkele jaren wordt opgetrokken naar 66 of 67 jaar. Het aantal 50plus medewerkers is sinds 1992 méér dan verdubbeld! Toch hebben veel managers en leidinggevenden nog niet in de gaten wat hiervan de consequenties zijn in hun organisatie. En dan met name de voordelen! Bedrijven kunnen langer gebruik maken van de kennis en ervaring van hun medewerkers. Ook nu hebben bedrijven al veel medewerkers langer in dienst en daardoor dus op oudere leeftijd. In de praktijk gaat dat perfect als u hen regelmatig laat spiegelen met zichzelf door een extern iemand. Naarmate zij méér gewend zijn aan bespiegelingen (soms correcties) van buitenaf, des te flexibeler blijven zij op latere leeftijd. Zij zijn dan gewend aan veranderingen en eerlijke kritiek om hen makkelijker te laten presteren. Ja, u leest het goed, makkelijker te laten presteren en niet beter! Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe hoog de motivatie van 50plus medewerkers is en hoe makkelijk die positief te beïnvloeden is? Daardoor kan er eenvoudig nog meer rendement uit hen gehaald worden, dus ook beter presteren.

Men spreekt over een kenniseconomie, maar welk bedrijf heeft genoeg kennis? Aan het roer van grote ondernemingen staan vrijwel uitsluitend 50plussers. En waarom? Vanwege hún kennis, ervaring en connecties. Jongeren hebben misschien de theoretische kennis, maar de praktische ontbreekt. En dus is het bedrijfsleven aangewezen op ouderen om te EXCELLEREN. De economie is gebaat bij de kracht van ouderen. Heeft u, als manager, wel eens voor uzelf de vraag gesteld op welk gebied of welke afdeling u 50plussers kunt gebruiken als coach? Praktische ervaring en levenskunst goud waard voor anderen en als coach is het fantastisch kennis en ervaring in dienst van jongeren te stellen.

Rob Lammers

r.lammers@carrerac.nl