Waarom gedragen we zoals we doen?

GEDRAG BEGRIJPELIJK IN KAART GEBRACHT

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen
voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!
De letters DISC staan voor:
D = Daadkrachtig, Direct
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen., snelle acties en taakgericht
I = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt, snelle acties en mensgericht
S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving, rustige benadering en mensgericht
C = Conformerend, Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures, rustige benadering en taakgericht

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

GRATIS PROEFRAPPORT
  • Laagdrempelig
  • Geen waardeoordeel ‘goed’ of ‘fout’
  • Individuele- en groepsrapporten
  • Inzicht in elkaar wordt als leuk ervaren
  • Persoonlijk rapport vanaf 65,- euro p/p
  • In company training voor groepsresultaten
DISC FACTOR     |     HFM