Van wie krijg jij objectieve feed back?

ONDERZOEK: MÉÉR DAN 50% VAN DE MEDEWERKERS WILLEN EEN ANDERE STIJL VAN LEIDINGGEVEN

Bedrijven zijn constant in ontwikkeling en dat moet, want de markt verandert. Dit betekent dat directies hier optimaal op gericht moeten zijn. Dit hoeft de directie niet alleen te doen. Alle medewerkers kunnen daar aan bijdragen.Veranderingen worden dan door iedereen als normaal ervaren. Om dit te bereiken betrekt de directie haar medewerkers maximaal bij de business. Dat is nu typisch Blue Enterprise! De ervaren coaches van Carrera C weten wat het is om visie/missie om te zetten in strategie, organisatie en uitvoering waarbij stakeholder uiterst tevreden zijn en blijven.

GRATIS ADVIESGESPREK
Belangrijkste zaken rondom coaching:
  • begrijpt de coach de problematiek?
  • is er in 1e aanleg wederzijds vertrouwen?
  • als er een fit is volgt intake met GAP analyse
  • opstellen van stappenplan; van ist naar soll
  • verandering wordt in gang gezet
  • coach wordt nog meer klankbord
  • tarief v.a. 600,- euro excl. btw, per dagdeel
COACHING VAN STARTUPS     |     COACHING BIJ FAMILIEBEDRIJVEN     |    DIRECTIE COACHING   |     FIELD- EN JOBCOACHING