Van wie krijg jij objectieve feed back?

ONDERZOEK: MÉÉR DAN 50% VAN DE MEDEWERKERS WILLEN EEN ANDERE STIJL VAN LEIDINGGEVEN

Bedrijven zijn constant in ontwikkeling en dat moet, want de markt verandert constant. Dit betekent dat directies van bedrijven hier, naast de dagelijkse gang van zaken, op gericht moeten zijn. Als niet tijdig veranderd wordt, zijn er wellicht geen dagelijkse zaken meer. Om een directie en de individuele directieleden maximaal te ondersteunen, zijn er steeds meer algemeen directeuren die een klankbord gebruiken. Een klankbord om een “wist ik al” gevoel te krijgen of om toch wat nieuws op te pakken. De ervaren coaches van Carrera C weten wat het is om visie/missie om te zetten in strategie, organisatie en uitvoering.

GRATIS ADVIESGESPREK
Belangrijkste zaken rondom coaching:
  • begrijpt de coach de problematiek?
  • is er in 1e aanleg wederzijds vertrouwen?
  • als er een fit is volgt intake met GAP analyse
  • opstellen van stappenplan; van ist naar soll
  • verandering wordt in gang gezet
  • coach wordt nog meer klankbord
  • tarief v.a. 600,- euro excl. btw, per dagdeel
COACHING VAN STARTUPS     |     COACHING BIJ FAMILIEBEDRIJVEN     |    DIRECTIE COACHING   |     FIELD- EN JOBCOACHING