Verandermanagement

Verandermanagement (Accountancy)

Situatie
Een zakelijke dienstverlener traint al geruime tijd haar medewerkers in commerciële vaardigheden. Een prima initiatief waarbij we ook samen goede stappen vooruit maken. Men weet dat de markt aan het veranderen is en wil hier maximaal op anticiperen. Gaande het trainingstraject wordt dan ook duidelijk dat toch niet alle medewerkers in de gewenste commerciële rol succesvol zullen zijn. Niet alleen jammer voor het bedrijf maar ook jammer voor henzelf. Goede raad is gewenst.

Aanpak
Als eerste hebben we het bedrijfsmodel opnieuw tegen het licht gehouden. We hebben het bestaande model afgezet tegen het gewenste model. Van Ist naar Soll. Zo kwam goed in beeld welke weg afgelegd moest worden. Niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Belangrijk onderdeel van het proces was om dit samen met alle medewerkers op te bouwen, zodat ook duidelijk was waarom bepaalde keuzes noodzakelijk waren. Tevens essentieel voor het o zo belangrijke draagvlak. Om medewerkers naar hun 'nieuwe' plek te begeleiden werd een uitgebreid assessmentprogramma opgesteld zodat het ook zo objectief en gefundeerd mogelijk kon plaatsvinden.

Resultaat
Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk maar geeft op termijn wel het beste resultaat. De medewerkers zitten nu in een rol die bij hen past waardoor ze meer energie hebben en kunnen doen wat ze graag doen en waarin ze goed zijn. De uiteindelijke bedrijfsperformance verbetert hierdoor ook. Dus een win-win situatie.


Human Resource Consulting (Duitse automotive producent)

De situatie:
Externe marktfactoren dwongen de onderneming effectiever en efficiënter te gaan werken.

Onze aanpak:
Samen met onze partner ?Hoe Zo! Veranderen, professionals in Sociale Innovatie, is een programma om competentie gerichter te gaan werken. Naast het introduceren van competentiemanagement [sturen op die gedragsvaardigheden die het onderscheid maken], is het management  en een aantal sleutelfunctionarissen getraind in managementvaardigheden. Daarnaast is het competentie gericht werken verankerd in een HRM-handboek: van doelstelling tot individuele terugkoppeling en beoordeling.

Het resultaat:
Het betrokkenheid van de medewerkers is duidelijk verbeterd omdat er concreter gemanaged wordt op waar iemand goed in is en zich gewaardeerd weet. Sneller dan voorheen zijn nieuwe producten ontwikkeld en in productie gebracht. Ook is de efficiency verbeterd.


Consulting (Investment en Information Services)

De situatie:
Directie en management hebben de veranderende omstandigheden aangegrepen om te werken aan het versterken van de slagvaardigheid en de klantgerichtheid

Onze aanpak:
Samen met onze partner '?Hoe Zo! Veranderen, professionals in Sociale Innovatie', is een programma met meerdere modules ontwikkeld en geïmplementeerd. In beide modules speelden INZICHT in de eigen motivatie en vaardigheden en HET ONTWIKKELEN van de bestaande vaardigheden een grote rol. Ook is op basis van het verkregen inzicht advies gegeven over de meest effectieve en efficiënte indeling van de werkzaamheden. Voorts werd gekozen voor een aanpak waarbij direct kon worden ingespeeld op de specifieke afdelingswensen.

Het resultaat:
Er wordt meer vanuit de drijfveren van mensen gewerkt en gemanaged met als gevolg een betere kwaliteit en efficiency in het werk oor een grotere betrokkenheid van de medewerker bij het werk en de klanten. Ook het probleemoplossend vermogen is versterkt, mede als gevolg van het herinrichten van taken