Management

Management zakelijke dienstverlening (Bureau voor telefonische acquisitie)

Situatie
De ondernemer is al enige tijd uit de running. Er wordt daardoor maar beperkt leiding gegeven waardoor het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan. Voor de medewerkers is het ook een lastige situatie. Hoe gaat het verder, wat kunnen zij doen?

Aanpak
De ondernemer gaat in gesprek met één van onze collega’s gespecialiseerd in management begeleiding. In deze gesprekken wordt de arbeidsongeschiktheid besproken en worden oplossingen gezocht waardoor de ondernemer weer nieuwe energie en de juiste drive krijgt en weer in staat is vrij snel terug te keren in de onderneming.

Parallel aan bovengenoemd proces gaat één van onze andere collega’s met de medewerkers in gesprek. De onduidelijkheid c.q. ontevredenheid wordt in beeld gebracht. De medewerkers voelen zich gehoord en onze collega kan prima als intermediair dienen en er worden verbetervoorstellen uitgewerkt.

Resultaat
De ondernemer ziet weer scherp het toekomstperspectief, er is rust en duidelijkheid en hij komt weer terug in het arbeidsproces. De medewerkers hebben hun input kunnen geven welke verwerkt is in de nieuwe koers. Er is nieuwe krachtige energie ontstaan waarbij iedereen weer gezamenlijk optrekt. Het commerciële resultaat stijgt met sprongen.


Management (Automotive branche)

De situatie:
Het bedrijf is een Japanse Multi-National met een rijke schakering aan nationaliteiten. Naast een training voor interne communicatie en cultuurverbetering, is bewust gekozen voor een Management Training traject. Deels ter ondersteuning van de interne communicatietraining (coaching) en tevens om structuur en een duidelijke lijn in het Middle Management te brengen.

Onze aanpak:
De intake vergde weinig tijd omdat de deelnemers van de training , vanwege het interne communicatietraject, reeds bekend waren bij de trainer. Er is bewust gekozen voor een trainingstraject waar Situationeel Leidinggeven centraal staat. Deze methodiek is bij uitstek geschikt voor een internationaal bedrijf, waar zoveel nationaliteiten en culturen samenwerken.

Het resultaat:
De deelnemers ervaren na een aantal trainingssessies dat schijnbaar inconsistent gedrag (iedere medewerker heeft zijn eigen stijl) juist zeer consistent is en duidelijkheid schept voor de medewerkers en Managers. De effectiviteit van het leidinggeven is zeer vooruit gegaan en de praktische hulpmiddelen die zijn aangereikt worden als uiterst waardevol ervaren.


Situationeel Leiderschap (Garagebedrijf)

De situatie:
De jonge ondernemer verkoopt zijn bedrijf waar hij met zeer laag geschoolde arbeidskrachten werkt. Hij koopt een garage-dealerbedrijf en krijgt nu te maken met veel verschillende ontwikkelingsniveaus van medewerkers. De DGA wil zijn medewerkers optimaal aansturen.

 Onze aanpak:
Samen met de eigenaar en de managers hebben wij alle mensen individueel in kaart gebracht. Middels de training Situationeel Leiderschap worden managers en medewerker op hun eigen niveau en competenties aangestuurd. Tevens hebben managers en medewerkers een commitment afgegeven over de wijze waarop zij geleid willen worden (contracting).

Het resultaat:
Uiteindelijk heeft de DGA meer tijd vrij, alhoewel hij in het begin behoorlijk wat in zichzelf diende te investeren. Hij plukt nu de vruchten van zijn investering omdat zijn mensen een hogere arbeidsprestatie laten zien.


Projectmatig werken (Producent automotive)

De situatie:
Het bedrijf levert de ‘Rolls Royce’ op hun vakgebied. Nog geen honderd medewerkers, technisch hoogstaand en levert wereldwijd aan vrijwel alle autofabrikanten. Met de nadruk op de techniek wordt commercie vergeten. Deadlines worden permanent overschreden om het product telkens te perfectioneren en dat legt een ongezonde druk op het hele bedrijf.

Onze aanpak:
Hier is gekozen voor een top-down benadering. Eerst online assessments voor alle personeelsleden uitgevoerd. Bij iedereen een persoonlijke bespreking van de rapportage. Eerst d.m.v. trainingen de communicatieve vaardigheden verbeterd en de medewerkers daarna geleerd projectmatig te werken.

Het resultaat:
Een ontwikkeld product dat voldoet aan de eisen van de klant wordt niet meer op detailniveau verbeterd. Goed = goed; dit betekent fabriceren en uitleveren. Geen overschrijding meer van deadlines, geen boeteclausules en geen ongezonde stress meer.


DGA en Directeur (Leverancier Kantoorartikelen)

De situatie:
Als zoon van de oprichter werkte hij in diverse functies binnen het bedrijf. Om zich voor te bereiden op de bedrijfsopvolging wilde hij meer leren over het praktisch aansturen van medewerkers.

Onze aanpak:
In een ‘open’ training werden jonge DGA’s bijeengebracht. Vrijwel allemaal uit familiebedrijven, waardoor er een sterke gemeenschappelijk band was. Het traject bestand uit 7 trainingsessies van ieder 2 dagen, met een interval van 2 maanden. Met workshops en rollenspellen werd in de trainingen de praktische toepasbaarheid geoefend van motiveren, het correctie-, functionerings- en beoordelingsgesprek, onderhandelen, situationeel leiderschap, stijlen van leidinggeven, field- en jobcoaching, sollicitatie- en exitgesprek.

Het resultaat:
De praktische vaardigheden zorgden voor meer structuur bij het leidinggeven en betere prestaties van de medewerkers. Ook het leren van anderen had een sterk toegevoegde waarde.


Hoger Management (Producent van productielijnen)

De situatie:
Het bedrijf is ontstaan uit het automatiseren van productiestraten in de voedingsindustrie en levert deze nu zelf, wereldwijd. Door de groei zijn er hooggekwalificeerde technische managementfuncties. Techniek is altijd het belangrijkste geweest en nu wordt de focus gericht op managementvaardigheden.

Onze aanpak:
Er is gekozen voor een zeer ervaren trainer met een technische achtergrond. Op basis van de persoonlijke interviews is een uniek maatwerk managementprogramma ontstaan. Ondanks de hoogopgeleide managers is gestart met een basisprogramma inzake communicatie. Dit heeft een zodanige basis gelegd dat men de rest van de management-trainingen sneller begrijpt en kan toepassen.

Het resultaat:
Er worden minder aannames gemaakt wat heeft geleid tot een sterk verbeterde communicatie, waar weinig fouten worden gemaakt. Minder irritaties, geen beschadigde mensen meer, minder correctie- en formele gesprekken. Een veel positievere houding op de werkvloer.


Performance optimalisatie (Pensioenfonds)

De situatie:
De vraag bij dit internationaal opererende pensioenfonds was zeer concreet: Performance optimalisatie van een afdeling met 120 medewerkers. Doel van het programma was het ontwikkelen van een hogere persoonlijke en collectieve effectiviteit, een klantgerichte opstelling en een competentie gerichte inzet van de medewerkers.

Onze aanpak:
Samen met de opdrachtgever is gekozen voor het maatwerk programma “Samen verbeteren”. Een modulair opgebouwd programma dat startte met een drijfverenonderzoek. Eén van onze coaches heeft in individuele terugkoppelingsgesprekken de rapportage en de leerdoelen besproken. Aan de hand van een persoonlijk (kleur)profiel, verwerpingen en de daarbij horende energiebalans wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren. Deze zijn bepalend voor een goede samenwerking en communicatie met anderen. In de sessie Blind Vertrouwen (een verblijf in een ruimte van absolute duisternis met een blinde coach) hebben we de deelnemers geleerd om los te laten.

Het resultaat:
Iedereen heeft inzicht gekregen in zijn persoonlijke drijfveren. De drijfveren worden gebruikt als instrument om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren.In de praktijk is de herkenbaarheid van de kleuren bij de ander mede bepalend hoe men een gesprek ingaat. Het werd iedereen duidelijk dat niet iedereen over dezelfde talenten hoeft te beschikken! De samenwerking en communicatie zijn veel opener en hoeft men niet bang te zijn als er een fout wordt gemaakt.