Overheidstrainingen

Vaardig communiceren
Een goede communicatie is de basis voor een goede samenwerking tussen mensen. Carrera C® leert u om te gaan met tegenwerpingen en bezwaren. Daarnaast worden verschillende gespreksmethoden getraind die de trainees in staat stellen structuur aan te brengen in een gesprek.

Servicegericht telefoneren
Als frontoffice medewerker en/of medewerker van het klanten-contactcentrum bent u het dienstverlenende visitekaartje van uw organisatie. Alle aspecten van servicegericht telefoneren komen in deze speciaal voor de non-profit sector ontworpen training van Carrera C® aan bod.

Adviesvaardigheden
Als beleidsmedewerker dient u naast materiekennis en analytisch vermogen te beschikken over inlevingsvermogen, goede gespreksvaardigheden en overtuigingskracht. U ontwikkelt de professionele competenties die nodig zijn om als adviseur succesvol te kunnen zijn in de praktijk toe te passen.

Effectief communiceren voor bedrijfscontactfunctionarissen
De (bedrijfs)contactfunctionaris vervult de scharnierfunctie tussen de (gemeentelijke, regionale, of provinciale) overheid en het bedrijfsleven. Hij vertaalt en behartigt de (wettelijke) eisen en regelgeving van de overheid richting het bedrijfsleven. In deze training praktiseert hij de rol van adviseur, gids, probleemoplosser, relatie-beheerder, coördinator, enz.

Feedback
Feedback geeft ons de kans om te leren en eventueel ons gedrag en onze houding bij te stellen. Hoe komt u daar achter? Juist, …. door feedback te vragen en te geven. De terugkoppeling kan zowel op een ondersteunende als corrigerende manier plaatsvinden.

Klantgericht werken
Hoe realiseer ik als gemeente de omschakeling van een procesgerichte naar een vraaggerichte dienstverlening. Binnen de training vanCarrera C® krijgt u voldoende elementen aangeboden om deze omschakeling te realiseren.

Effectief sociaal innoveren Wabo
In samenwerking met de vereniging Stadswerk organiseert Carrera C® deze de workshop Effectief sociaal innoveren Wabo.

Wilt u meer informatie over Overheidstrainingen? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Overheidstrainingen