NBA Opleidingen (Accountancy)

In gesprek met de klant
Deze NBA-training bevat een beknopt overzicht over de meerdaagse training Commerciële Communicatie. U krijgt inzicht in de methodiek van trainen en welk rendement dit voor de individuele deelnemer oplevert, resp. voor zijn organisatie. Er wordt o.a. ingegaan op het gedrag van de klant, wat de oorzaken van miscommunicatie kunnen zijn en wat het belang is van een goede klantanalyse.

Referenties van deelnemers aan kennismakingstraining 'In gesprek met de klant':
"De kennismakingstraining In gesprek met de klant, geeft inzicht in de beweegredenen van een (potentiële) klant om diensten aan te schaffen en daarvoor te betalen. Het spreekt voor zich dat dit, als je die beweegredenen c.q. motieven kent, je een voorspong geeft in het succesvol verkopen van jouw diensten. Tevens wordt in de training aandacht besteed aan wat ik zou willen noemen “de kunst van het luisteren en dóórvragen”. Hoe herken je, in een gesprek, de behoeften van de klant en hoe kun je daarop inspelen? Dit wordt ook in nagebootste praktijksituaties geoefend. Ik heb de training als bijzonder leerzaam ervaren."
M. Wilhelmus RA

"Onlangs heb ik het seminar In gesprek met de klant gevolgd. Deze training geeft een goed inzicht in de meerdaagse training Commerciële Communicatie. Ik ben van mening dat, deze training goed zicht geeft op de structuur van een verkoopgesprek én de professional kan helpen -met name- bij een eerste gesprek met een potentiële relatie. op deze wijze kunnen scoringskansen worden vergroot. De training werd met veel enthousiasme en professioneel gegeven door Eric Nijpels."
L. Schreurs RA, Vennoot

"De cursus heeft mij doen beseffen dat "verkopen" meer is dan een goede prijs neerleggen. Carrera C® heeft mij praktische handvatten aangereikt om mijn scoringskansen bij acquisitietrajecten te vergroten. Kortom: een boeiende en leerzame training voor accountants en adviseurs!"
P. Evers AA

Commerciële Communicatie Training
Voor iedereen die nieuwe relaties dient te werven, voor hen die nog tamelijk onervaren zijn met het werven van nieuwe relaties en zij die, te vaak, géén nieuwe relaties werven.
Na deze NIVRA training heeft u goed inzicht in uw persoonlijke rol en die van de klant. U bent in staat een georganiseerd verkoopgesprek te voeren. Een duidelijke structuur zorgt ervoor, dat u de regie tijdens het gesprek zelf in de hand houdt.
Voorafgaand aan deze praktijktraining wordt standaard het online assessment verricht: Sales Potentieel Index. Met de uitslag hiervan kan beter op persoonlijk niveau worden ingespeeld op reeds aanwezige en nog te verbeteren competenties.
Lees meer over Commerciële Communicatie Training

Effectief Communiceren
Na deze NBA-training heeft men een goed inzicht in de persoonlijke rol en die van de in- en externe gesprekspartners. Men is in staat een georganiseerd en gestructureerd gesprek te voeren, waardoor men makkelijker de doelstellingen kan realiseren.
Nadat er een theoretische basis (inzicht in het menselijke doen en laten) is gelegd wordt er getraind in communicatieve vaardigheden. Gespreksmethoden zijn het belangrijkste onderdeel in deze training, gericht op het dagelijks functioneren in de eigen werkomgeving: - Openen van een (in)formeel gesprek, - Omgaan met bezwaren en tegenwerpingen én - Vraag en interviewmethoden.
Voorafgaand aan deze praktijktraining wordt standaard het online assessment verricht: Potentieel Index in- externe Klantgerichtheid. De gegevens uit dit onderzoek zorgen voor optimale aansluiting van de training aan de persoonlijke behoeftes.
Effectief Leidinggeven
In deze NBA-training worden u de tools aangereikt om gesprekken naar medewerkers, collega managers en uw eigen manager te perfectioneren. U bent in staat om uw afdeling en organisatie te professionaliseren door uw leidinggevende vaardigheden optimaal te gebruiken. U kunt direct de effectiviteit en de efficiëncy van uw medewerkers verhogen.
Persoonlijke communicatieve vaardigheden (voorbeeldfunctie), persoonlijke stijlen van leidinggeven, rapportage, motivatie, job-coaching en gespreksvaardigheden staan centraal in deze training, die voor 80% uit praktijksituaties bestaat. De training is gericht op het dagelijks functioneren van chefs en managers in de eigen praktijk.
Bij deze NIVRA training zijn twee online assessments inbegrepen: Werk Attitude Index en Management Potential Index.
De Werk Attitude Index laat zien tot welk gedrag men van nature geneigd is en wat dit betekent voor het functioneren. In de rapportage staan drie praktijkgerichte vragen centraal: hoe staat hij/zij in het leven? (grondhouding), hoe staat hij/zij in zijn werk? (werkhouding) en hoe gaat hij/zij met anderen om? (interactie). De uitslagen worden persoonlijk toegelicht.
Bij de Management Potentieel Index wordt gezocht naar de samenhang tussen persoonlijkheid en leiderschap. Daarbij worden de kern-competenties voor managers in kaart gebracht, te weten: sturen, resultaatgerichtheid, delegeren, structureren, motiveren, feedback geven, draagvlak creëren, coachen, innoveren en overtuigen.
Netwerken
Voor iedereen die binnen zijn/haar werkzaamheden nieuwe contacten wil realiseren. Het is gewenst eerst de NBA-training Effectief Communiceren te volgen.Na deze NBA-training bent u daadwerkelijk in staat nieuwe contacten te leggen. Contacten die u op een zodanige wijze heeft aangesproken, dat een vervolgafspraak tot de mogelijkheden behoort. U leert eveneens tijdens één bijeenkomst meerderecontacten te leggen. De groep telt max. acht personen.Eerst wordt u geleerd waar en wanneer u kunt netwerken. Of u maakt een bewuste keuze voor zo’n bijeenkomst, of u komt toevallig op een plaats waar veel mensen zijn, waarmee u in contact zou willen komen. U leert vaardigheden als: het aanspreken van onbekenden, u en uw organisatie voorstellen, interesse wekken bij de ander, het aanvoelen of visitekaartjes uitwisselen kàn, juist zou móeten of misschien helemaal niet!
Vaardig Onderhandelen
Voor iedereen die te maken heeft met onderhandelingen en/of vergaderingen waarin onderhandeld moet worden.
Het belangrijkste van deze NBA-training is dat u de theorieën over onderhandelen leert toe te passen. Hoe u de sfeer, de machtsbalans én de achterban kunt beïnvloeden, hoe u flexibiliteit ontwikkelt, hoe u excellent met lastige mensen of machtigere partijen onderhandelt en wat de psychologische kern van onderhandelen is.
U leert wat het gevoel is om concessies te moeten doen, hoe u de tijd in uw voordeel kunt ombuigen en talloze andere, veel voorkomende situaties in te schatten en te beheersen.
Bij deze NBA-training is een online assessment inbegrepen: Potentieel Index In- externe Klantgerichtheid. Daarbij worden de kerncompetenties voor medewerkers in kaart gebracht als: contactvaardigheid, klantgerichtheid, luistervaardigheid, overtuigen, onderhandelen, resultaatgerichtheid, assertiviteit, dynamiek, analyse & oordeelsvorming en creativiteit.

Wilt u meer informatie over de NBA Opleidingen Accountancy ? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: NBA Opleidingen Accountancy