Field- en Jobcoaching


Situationeel Leidinggeven

In deze training worden diverse stijlen van leidinggeven behandeld. De nadruk wordt gelegd op een variabele stijl. Hierbij wordt uitgegaan van tweerichtingsverkeer, waarbij naast een analyse van de diverse typen medewerkers ook een analyse gemaakt wordt van uw eigen stijl van leidinggeven.

Functioneringsgesprekken
Een 'officieel' functioneringsgesprek is niet altijd even makkelijk. Iedere medewerker is anders en er zijn veel valkuilen die het gesprek kunnen doen mislukken. De manager leert situatie afhankelijke gesprekken te voeren en zijn eigen stijl van leidinggeven te integreren naar de meest gewenste stijl, met op dat moment het meeste effect.

Beoordelingsgesprekken
Wat zijn de verschillen tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken. Praktijkgerichte situaties in de training zorgen voor een hogere motivatie van de medewerkers na afloop van het beoordelingsgesprek. Naast het routeboekje wordt vooral veel aandacht besteed aan de gespreksvoering zelf.

Field- en Jobcoaching
Medewerkers hebben "recht" op coaching. Coaching gebaseerd op feiten verkregen uit rapportage en uitgevoerd op de werkplek of buiten. Coaching gebaseerd op aandacht en inlevingsvermogen naar de medewerker. Na afloop van deze management training zien medewerkers rapportage, controle en coaching als een positieve ontwikkeling in persoonlijke aandacht.

Sales Management
Deze training is toegespitst op de dagelijkse praktijk van de verkoopmanager: breed georiënteerd, kent praktijk en theorie, weet medewerkers te stimuleren en te motiveren, durft te controleren en te beoordelen met sterk herkenbare cases uit verkoopmanagement.

Wilt u meer informatie over Field- en Jobcoaching? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Field- en Jobcoaching