Verkooptrainingen

heading_icon_training

Social Selling via Linkedin
Het is het gebruik van sociale media netwerken en online hulpmiddelen om uw job als verkoper, makkelijker en efficiënter te maken als het aankomt op lead generatie, sluiten van deals, klantenbeheer en klantvertrouwen op te bouwen. Het consultatieve aspect van de verkoper wordt steeds belangrijker. Echte Social Sellers gebruiken het web en de sociale media om huidige en toekomstige klanten te beheren en te identificeren door te luisteren, te connecten, te engageren en relevante informatie te delen. Het gaat er niet om wie jij kent maar wie kent jou!

Acquisitiegesprekken
Deze eerste indruk is bepalend of er uiteindelijk een zakelijke overeenkomst komt. In een verkooptraining leren verkopers gebruik te maken van een professionele gespreksopening, waardoor ze in staat een positieve indruk te wekken en geaccepteerd te worden. De interesse van de klant wordt maximaal geprikkeld, waardoor hij geïnteresseerd raakt in de rest van het gesprek. Dat is de basis voor een succesvol verkoopgesprek.

Vaardig Verkopen
Verkopers handelen in veel gevallen intuïtief. Vaak gaat dat goed, maar wanneer nieuwe klanten of bestaande relaties het hen moeilijk maken hebben zij geen basis waarop zij terug kunnen vallen. Verbale communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in deze verkooptraining en ook wordt er ruim aandacht besteed aan hulpmiddelen die de voorbereiding vergemakkelijken en selectiecriteria van nieuwe klanten.

Prijs Onderhandelen
De prijs is in veel gesprekken de uiteindelijke beslissingsfactor. Deze verkooptraining maakt de toegevoegde waarde van product of dienst belangrijk om inkopers te overtuigen. Voor innovatieve en/of traditionele producten en diensten worden méér dan 10 verschillende methodes aangeleerd om korting te minimaliseren en tot een uitzondering te maken, waardoor marges worden verhoogd.

EXPERT Verkopen
Continuïteit in de verkoop betekent nieuwe klanten winnen en bestaande relaties uitbouwen. De permanent veranderende markt vraagt telkens een nieuwe aanpak van verkopers. Kennis van nieuwe koopmotieven is nog belangrijker geworden. Carrera C® richt zich tijdens deze verkooptraining met name op de klant als mens en de nadruk ligt sterk op "laten kopen" in plaats van "verkopen".

Meta- en Non-verbale Communicatie
Veel verkopers kennen het begrip non-verbale communicatie, maar gaan er niet professioneel mee om. In deze verkooptraining leert men om alle effecten van non-verbale communicatie te herkennen, afhankelijk van de situatie. Door zelf de juiste non-verbale signalen af te geven leert hij de klant positief te beïnvloeden waardoor de kans op een opdracht wordt vergroot.

Verkoopprocessen beïnvloeden en versnellen
In de verkooptrainingen "Vaardig Verkopen" en "EXPERT Verkopen" wordt geleerd gesprekken te voeren met beslissers. Soms hebben verkopers commerciële (voorbereidende) gesprekken met beïnvloeders, daarom moeten verkopers leren de achterliggende beweegredenen te kennen van de beslisser. Verkopers worden met deze verkooptrainingen in staat gesteld om beïnvloeders te motiveren hun maximale invloed aan te wenden bij de beslisser.

Uitstel van beslissingen
Het kan voorkomen dat beslissers niet direct kunnen beslissen of erger nog, niet willen beslissen om de order te plaatsen. Verkopers in deze verkooptraining leren het beslissingstraject te versnellen. Wanneer de beslisser om relevante redenen niet kán beslissen, zorgt de verkoper dat de beslissing in zijn voordeel uitvalt. Wanneer men niet wíl beslissen, kan de verkoper het beslissingstraject versnellen en de opdracht binnenhalen.

Verkopen van RoI
Een afsluittechniek voor gevorderde professionals. Met deze verkooptraining zijn professionals in staat de "kostprijs" om te zetten naar een "investering" en de klant te overtuigen op basis van het rendement van de investering. Na de verkooptraining kunnen professionals het rendement van zowel producten en diensten berekenen voor de klant. Dus: meetbaar maken.

Cross-selling
Als een onderneming meer verschillende producten of diensten wil verkopen bij haar klanten, blijkt dit moeilijk. Óf de verkoper is beter in het onderhouden van de relatie, óf hij weet niet hoe hij de interesse moet wekken voor iets nieuws, óf hij is gewoon bang om "nee" te horen. Verkopers leren met deze verkooptraining specifieke vaardigheden die hen het zelfvertrouwen geven om aan klanten méér te verkopen.

Van Unique Selling Propositions naar Unique Selling Points
Als verkopers producten of diensten aanbieden halen zij alle bekende argumenten aan om de klant te overtuigen. Moeilijker wordt het om de ontwikkelingen binnen het eigen bedrijf of veranderingen in de markt te vertalen in voorstellen (USPropositions) voor de klant, zodat deze naderhand door de klant geaccepteerd worden (USPoints). Verkopers kunnen klanten beter overtuigen van de voordelen van producten of diensten met als resultaat: een nieuwe order.

Verkopen op beurzen
Er wordt veel geld gestoken in een beurspresentatie, meestal zonder maximaal rendement. De standbemanning weet niet altijd wat er van hen verwacht wordt. Het juiste gedrag van medewerkers wordt afgestemd op de beursdoelstellingen. Veelgemaakte fouten worden voorkomen en verkopers gemotiveerd tot een extra prestatie. Een getrainde standbemanning scoort beter!

Showroomverkoop
Ergert u zich ook zo vaak aan de slechte manier waarop u te woord gestaan wordt in een showroom? De verkoper leert hoe hij de klant moet aanspreken. Hem wordt geleerd om bezwaren als "We kijken alleen maar even" en "We willen eerst nog even verder kijken" te pareren. De nadruk bij deze verkooptraining ligt op het achterhalen van koopmotieven bij de klant, om een order af te sluiten.

Wilt u meer informatie over verkooptrainingen? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Verkooptrainingen