Telefoontrainingen

heading_icon_training

 

Telefonische communicatie
Deze telefoontraining die bedoeld is voor iedere medewerker die telefonisch communiceert, zowel in het bedrijfsleven, als in (overheids) instellingen. Men leert gebruik te maken van de speciale gespreksmethoden, die de telefoon als communicatiemiddel uniek maakt. Praktijksituaties worden geoefend om direct na de telefoontraining toe te passen op de eigen werkplek.

Communicatie training voor Kantoormedewerkers
Of een bedrijf nu service-medewerkers, consultants, verkopers of adviseurs in dienst heeft, zonder een goed functionerende binnendienst is het niet mogelijk doelstellingen te halen. Kantoormedewerkers worden getraind in het optimaliseren van contacten, zowel binnen als buiten. Kantoor en buitendienst leren dezelfde taal te spreken. Dit komt professioneel over en werkt efficiency verhogend.

Telefonische afspraken maken
Telefonisch afspraken maken is voor de sales moeilijk omdat zij er niet goed in zijn. Wanneer zij telefonisch leren goede afspraken te maken, zijn zij méér gemotiveerd om vaker te doen. Verkopers leren: 1. de juiste persoon aan de telefoon krijgen en 2. zich te onderscheiden bij het eerste telefonische contact. Méér telefonische afspraken betekent: méér gesprekken en méér omzet!

Communicatie training voor telemarketing
Medewerkers van deze afdeling worden getraind in het doelmatig achterhalen van de gewenste informatie. Hen wordt geleerd zeer effectief en doelgericht te vragen. Zij zijn in staat het initiatief in een telefoongesprek naar zich toe te trekken en de klant tóch het gevoel te geven dat hij in het middelpunt staat.

Communicatie training voor support- en helpdeskmedewerkers
Telefonische ondersteuning voor klanten is niet meer weg te denken. Klantvriendelijkheid wordt benadrukt. Medewerkers leren zich in te leven in de (potentiële) klant, zodat deze het gevoel krijgt belangrijk te zijn. Dit alles in een zo kort mogelijk tijdbestek.

Communicatie training voor call-center medewerkers
Bij deze vorm van passief telefoonverkeer (inbound) ligt het initiatief bij de beller. De nadruk ligt meestal op informatie verstrekken. De nadruk ligt op een goede voorbereiding voor binnenkomende telefoongesprekken en tevens wordt veel geoefend voor het voeren van gesprekken in de praktijk. Snel en effectief werken is belangrijk en persoonlijke aandacht naar de klant.

 

Wilt u meer informatie over telefoontrainingen? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Telefoontrainingen