Hoger Management

Hoger Management
Beleid, strategie, visie en missie worden in één adem genoemd met hoger management en directies. Van het hoger management wordt tegenwoordig vooral verwacht dat zij over communicatieve vaardigheden beschikken waarmee zij medewerkers kunnen overtuigen van de gemeenschappelijke visie. Deze managementtraining stelt hen daartoe in staat en is tevens bedoeld om de creativiteit en inventiviteit van medewerkers te vergroten.
Bestuurlijk leidinggeven heeft technisch leidinggeven vervangen.

Strategisch Management
Ondernemingen zijn voortdurend bezig hun activiteiten te evalueren en op grond hiervan strategische beslissingen te nemen. Deze beslissingen hebben veelal betrekking op het zoeken naar manieren om afnemers iets nuttigs te bieden en hierdoor toegevoegde waarde voor hen te creëren, waardoor concurrentievoordeel kan worden behaald. Dit impliceert voortdurende veranderingen. De hedendaagse dynamische ontwikkeling van het strategievormingsproces is geëvalueerd van strategische planning naar strategisch management. Met deze managementtraining kunnen managers de gemeenschappelijke visie overtuigend uitdragen. Zij zijn in staat de creativiteit en inventiviteit van medewerkers te mobiliseren. Zij hanteren een managementstijl die gericht is op strategisch denken, het opvoeren van het lerend vermogen van de onderneming. Verder kunnen zij op basis van een visie kerncompetenties onderkennen en verder ontwikkelen. Het omgaan met benchmarking hoort tevens tot de standaarduitrusting van een strategisch manager.

Controle
Wanneer medewerkers niet gewend zijn aan regelmatige controle zullen zij reageren met opmerkingen als: "Word ik niet vertrouwd?" Vaak neemt de manager dan zijn toevlucht tot het controleren op 'harde' factoren. Concrete zaken als aantallen en (geschreven) afspraken. Op zich prima, maar de 'zachte' factoren als teamgeest, motivatie, loyaliteit en persoonlijke ontwikkeling blijven onbelicht. Deze benadrukken de emotionele kant en zijn moeilijker tastbaar te maken. In deze managementtraining leren managers rapportages in te voeren (hard), hierop te controleren (hard en zacht) en te motiveren (zacht).

Wilt u meer informatie over Hoger Management Trainingen?
Stuur dan een email naar advies@CarreraC.nl voor meer informatie.
Dit kan ook via het contactformulier op de website, vermeld dan bij ‘onderwerp’: Hoger Management Trainingen