Communicatietrainingen

heading_icon_training

Vaardig Communiceren
Gedrag van de ene mens creëert gedrag bij de andere mens. Het gedrag van iemand
kan worden herkend, wanneer de achtergronden van de gedragsreacties bekend zijn. Met communicatietraining leren trainees om te gaan met tegenwerpingen en bezwaren. Daarnaast wordt er tijdens de communicatietraining getraind op gespreksmethoden, die de trainees in staat stellen structuur aan te brengen in een gesprek.

Vaardig Onderhandelen
Een goede communicatieve basis is essentieel om een onderhandeling goed af te
kunnen sluiten. Pas dan kan een goede balans gevonden worden in de relatie tussen onderhandelaars. In de communicatietraining wordt aandacht besteed aan 'inhoudelijk resultaat opbouwen' en de 'machtsbalans beïnvloeden'. Persoonlijke onderhandelingsstijlen worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Vaardig Presenteren
'Hoe kan ik mijn boodschap zo duidelijk en doeltreffend mogelijk overbrengen'.
Het optimaliseren van presentaties is hierbij het hoofddoel. Zowel bij toespraken, het verstrekken van informatie, bij verkoop en/of product- en bedrijfspresentaties. Presentators leren via onze communicatietrainingen omgaan met spanning en maken hun toehoorders enthousiast.

Klachtenafhandeling
Klantvriendelijkheid staat in deze communicatietraining centraal. Snel en vriendelijk een analyse maken van de klacht. Inleven in de klager. Voeren van "slecht nieuws" gesprekken als niet aan de verwachtingen van de klager voldaan kan worden. Deze communicatietraining is geschikt voor bedrijfsleven en (overheids)instellingen.

Wilt u meer informatie over communicatietrainingen? Klik dan hier voor meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Communicatietrainingen