Persoonlijke Ontwikkeling

Iedereen kijkt wel eens terug op situaties die we achteraf waarschijnlijk anders zouden hebben aangepakt of waarin we keuzes hebben gemaakt die op zijn zachtst gezegd niet handig waren.

Met meer inzicht in en kennis over onze eigen persoonlijkheid, talenten en vaardigheden kunnen we zulke situaties in de toekomst anders benaderen en betere keuzes maken. Daarmee vergroten we niet alleen onze persoonlijke effectiviteit, maar ook onze kans op succes.

Kijk voor meer informatie over onze trainingen:
> Persoonlijke ontwikkeling
> Assertiviteit


DISCcertificatie
Persoonlijke Ontwikkeling met DISC

DISC is een instrument dat voorkeursgedrag, talenten en de communicatiestijl in kaart brengt en daarmee heel goed toepasbaar in organisaties. Met dit instrument leer je jezelf beter kennen, maar ook je collega’s, je leidinggevende of de medewerkers waar je leiding aan geeft. Dat bevordert de samenwerking in de organisatie, omdat medewerkers meer open worden in hun communicatie. Het versterkt de relaties, helpt conflicten op te lossen en te voorkomen en het vergroot de effectiviteit in teams. Dat leidt weer tot betere prestaties.

DISC illustratie

Wat is DISC precies?
Het is een persoonlijkheidsanalyse. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Dat geeft medewerkers een nauwkeurig inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Waar kun je DISC voor toepassen?
DISC is goed toepasbaar in bedrijven en organisaties voor teams en individuen bij: ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, verbetering van dienstverlening aan klanten, verbeteren van de onderlinge samenwerking, verandertrajecten, het bouwen van krachtige en effectieve teams, frustraties en conflicten, coachen van personeel, ontwikkeling van managementvaardigheden en ter ondersteuning van loopbaankeuzes.

Op welke manieren kun je hiermee aan de slag?
Het DISC instrument is zeer geschikt om in te zetten bij Individuele coaching en workshops met het team.

Individuele coaching
Individuele medewerkers kunnen een persoonlijkheidsanalyse invullen. Dit is een online vragenlijst. Op basis daarvan wordt per email een rapportage opgestuurd met o.a. de volgende informatie:

 • Kenmerkende eigenschappen
 • Sterke en zwakke kanten
 • Waardoor de persoon gemotiveerd wordt
 • In welke omgeving de persoon graag werkt
 • Hoe iemand omgaat met nieuwe taken of informatie
 • Tips om de effectiviteit te vergroten
 • Hoe aan te sluiten, beter samen te werken en te communiceren met andere stijlen

De rapportage vormt het uitgangspunt voor de coaching. Hierin staan de basiselementen omschreven voor een specifiek plan van aanpak. Het is gericht op het benutten van je sterke kanten en hoe je beter om kunt leren gaan met je zwakkere kanten.

Workshop met het team
Allereerst zal de huidige situatie m.b.t. je team worden besproken alsook waar je naar toe wilt met je team. Afhankelijk daarvan krijgt de workshop een specifieke invulling.

Onderstaande elementen zul je zeker terug zien op een interactieve, creatieve, leuke en ontspannen werkwijze!

 • Uitleg van het DISC-instrument
 • Inzicht verkrijgen in het DISC-instrument door oefeningen
 • Bespreken en elkaar feedback geven op basis van de DISC rapportages die de deelnemers hebben meegenomen
 • Werken aan sterke kanten
 • Gedrag afstemmen op de ander
 • Communicatie verbeteren•
 • Welke inzichten gebruiken we ter verbeteringen van ons team en op welke wijze?

Meer weten over DISC? Neem contact op via 06 54 37 61 61