Sales Potentieel Index (SPI)

Wat meet SPI?
- Heeft de kandidaat aanleg voor een functie als verkoper?
- Bezit de kandidaat cruciale Sales competenties?
- Tot welk verkoopgedrag is de kandidaat van nature geneigd?

Voor welke doeleinden kunt u de SPI inzetten?
- Selectie: Geeft inzicht of de kandidaat aanleg voor Sales heeft.
- Ontwikkeling: Geeft inzicht welke competenties de kandidaat heeft om zich tot een betere verkoper te ontwikkelen. Laat tevens per competentie zien wat de sterke en zwakke punten zijn.
- Loopbaan: Laat zien in hoeverre de kandidaat aanleg heeft voor een Sales functie.

Wilt u een voorbeeldrapportage bekijken van de SPI? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Voorbeeldrapport SPI

Kijk voor meer informatie over onze online assessments bij:
Overzicht Online Assessments
8 feiten over HR en Learning Agility
360°
Select
Develop
Learning Agility
Specifieke Intelligentie Test (SIT)
Talent Scan
Werk Attitude Index (WAI)
Volledige Intelligentie Test (VIT)
Carrière Drives
Competentie Assessment Systeem (CAS)
Loopbaan Interesse Wijzer (LIW)
Management Potentieel Index (MPI)
Mobiliteit Totaal Rapport (MOTOR)