Management Potentieel Index (MPI)

Wat meet MPI?
- Heeft de kandidaat aanleg voor een leidinggevende functie?
- Bezit de kandidaat de kerncompetenties die noodzakelijk zijn voor leidinggevende functies?
- Tot welke stijl van leidinggeven is de kandidaat van nature geneigd?

Voor welke doeleinden kunt u de MPI inzetten?
- Selectie: Geeft inzicht of de kandidaat aanleg heeft voor de functie en of hij/zij bij de organisatie past.
- Ontwikkeling: Geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de kandidaat.
- Loopbaan: Laat zien in hoeverre een leidinggevende functie bij de kandidaat past.

Wilt u een voorbeeldrapportage bekijken van de MPI? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Voorbeeldrapport MPI

Kijk voor meer informatie over onze online assessments bij:
Overzicht Online Assessments
8 feiten over HR en Learning Agility
360°
Select
Develop
Learning Agility
Sales Potentieel Index (SPI)
Specifieke Intelligentie Test (SIT)
Talent Scan
Werk Attitude Index (WAI)
Volledige Intelligentie Test (VIT)
Carrière Drives
Competentie Assessment Systeem (CAS)
Loopbaan Interesse Wijzer (LIW)
Mobiliteit Totaal Rapport (MOTOR)