Loopbaan Interesse Wijzer (LIW)

Wat meet de LIW?
- Welke interessen heeft de kandidaat?
- Welke werkvelden sluiten het beste bij de kandidaat aan?

Voor welke doeleinden kunt u de LIW inzetten?
- Helpt de kandidaat bij het beantwoorden van de vraag: “Wat voor soort werk vind ik interessant?”
- Geeft de kandidaat de aanzet om zelf vervolgstappen te zetten.
- Helpt mensen die aan het begin van hun carrière staan.
- Helpt ook mensen die zich heroriënteren op hun loopbaan.

Wilt u een voorbeeldrapportage bekijken van de LIW? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Voorbeeldrapport LIW

Kijk voor meer informatie over onze online assessments bij:
Overzicht Online Assessments
8 feiten over HR en Learning Agility
360°
Select
Develop
Learning Agility
Sales Potentieel Index (SPI)
Specifieke Intelligentie Test (SIT)
Talent Scan
Werk Attitude Index (WAI)
Volledige Intelligentie Test (VIT)
Carrière Drives
Competentie Assessment Systeem (CAS)
Management Potentieel Index (MPI)
Mobiliteit Totaal Rapport (MOTOR)