360°

Wat meet 360°?
- Vergaart uit verschillende invalshoeken (360°) feedback op het functioneren van een medewerker.
- Niet alleen leidinggevende, maar ook collega’s, ondergeschikten en eventueel interne en/of externe klanten treden op als beoordelaar.
- De kandidaat in kwestie beoordeelt zichzelf.

Voor welke doeleinden kunt u 360° inzetten?
- Leent zich bij uitstek voor gebruik als ontwikkelinstrument.
- Brengt in kaart wat de sterke en zwakke punten in het huidige functioneren van de kandidaat zijn.
- Kandidaat wordt gestimuleerd na te denken over mogelijkheden om zijn functioneren te verbeteren.

Wilt u een voorbeeldrapportage bekijken van 360°? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Voorbeeldrapport 360

Kijk voor meer informatie over onze online assessments bij:
Overzicht Online Assessments
8 feiten over HR en Learning Agility
Select
Develop
Learning Agility
Sales Potentieel Index (SPI)
Specifieke Intelligentie Test (SIT)
Talent Scan
Werk Attitude Index (WAI)
Volledige Intelligentie Test (VIT)
Carrière Drives
Competentie Assessment Systeem (CAS)
Loopbaan Interesse Wijzer (LIW)
Management Potentieel Index (MPI)
Mobiliteit Totaal Rapport (MOTOR)