Onze diensten

Totaalaanpak die werkt
Bij Carrera C® kijken we naar het grote geheel: eerst inventariseren we de algemene behoefte en ontbrekende vaardigheden, en pas daarna gaan we aan de slag met advies, training, coaching en assessments op maat.

Organisatieadvies
Op basis van een quick-scan van de onderneming, persoonlijke assessments en een inventarisatie van doelstellingen en ervaringen bepalen we samen met alle betrokkenen welke trainingsbehoefte er is. In het plan dat daaruit voortvloeit, kunnen we verschillende tools en instrumenten inzetten. Meer…

Training
Praktijkgerichte persoonlijke of groepstraining, gericht op specifieke vaardigheden. De meeste trainingen worden volledig op maat gemaakt en zijn onderdeel van een adviestraject, maar daarnaast bieden we open trainingen aan, die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. Zie onze [trainingsagenda] voor een overzicht van open trainingen. Meer…

Coaching
Borging van geleerde vaardigheden staat bij ons hoog op de agenda, want alleen daarmee kun je het rendement op je investering garanderen. Ook in de loop van adviestrajecten wordt veelvuldig gebruikgemaakt van coaching en persoonlijke begeleiding: om alle betrokkenen te stimuleren het geleerde in de praktijk te brengen en om nieuwe vaardigheden in te bouwen in de dagelijkse routine. Meer…

Assessments
Soms zijn geavanceerde instrumenten en analyses nodig om te bepalen op welke gebieden een medewerker of manager extra training nodig heeft. Daarvoor maken we gebruik van professionele assessments die worden afgenomen door onze eigen trainers of een van onze gerenommeerde partners. Meer…

Andere instrumenten
Naast training, coaching en assessments beschikken we over verschillende andere instrumenten om personeel te stimuleren, te ondersteunen en bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel individu als organisatie. Denk daarbij aan [persoonlijke ontwikkeling], en functiegerichte trainingen zoals [social selling].
Hebt u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op via het contactformulier.