MKB SectorPlan Limburg

MKBsectorplan

Hoe vul je een lastige vacature in?

Ben je ook al langere tijd op zoek naar een nieuwe medewerker voor een specifieke functie maar krijg je deze maar niet ingevuld ?

of

Heb je medewerkers in dienst waar je afscheid van wilt nemen omdat ze niet passen in de toekomstplannen van de onderneming ?

Dan is het MKBSectorPlan de uitkomst. In samenwerking met de Provincie Limburg, het Ministerie van Sociale Zaken, UWV en diverse andere partners, heeft MKB Limburg het sectorplan ontwikkeld.

De doelgroep is afgebakend. Er is een lijst samengesteld met krapte beroepen. Dit zijn beroepen waarvoor schaarste in de markt is. Raadpleeg www.mkbsectorplan.nl. Het is een dynamische lijst hetgeen wil zeggen dat er aanvullingen kunnen komen als in de komende maanden blijkt dat die schaarste ook op andere beroepen van toepassing is. Bij twijfel vindt nader overleg plaats.

Ben je op zoek naar een nieuwe werknemer, dan kun je (kosteloos) de vacature plaatsen in de database van het sectorplan. Een mobiliteitsadviseur helpt je dit te realiseren.

Heb je een medewerker waarvoor je een nieuwe dienstbetrekking zoekt, dan kan deze medewerker (met zijn medeweten) ook (kosteloos) in de database worden geplaatst. Ook hier helpt de mobiliteitsadviseur.

Vervolgens wordt gekeken of er een match kan plaatsvinden. Pas vanaf dit moment worden er over en weer afspraken gemaakt. Is om- of bijscholing noodzakelijk dan zijn hier ondersteuningssubsidies voor beschikbaar.

Kortom, een interessante mogelijkheid om een uitdaging die je als ondernemer hebt mogelijk op te lossen.

Heb je vragen, raadpleeg de genoemde website of bel of mail mij voor meer info. Heb je zelf geen vraag en/of vacature maar mogelijk een collega ondernemer die je kent, tip hem op deze unieke mogelijkheid. Een kort gesprek schept duidelijkheid.

Carrera C® is een van de mobiliteitspartners van het MKBSectorPlan

M.G. (Marcel) van Bergen
Regional Director

T. +31 (0)6 – 36 59 61 97
E m.vanbergen@CarreraC.nl