Visie en Missie

Visie
Onze snel veranderende wereld vraagt om snel aan te kunnen passen.

In onze visie kijken we naar de toekomst waarbij een goede voorbereiding belangrijk is om in te kunnen spelen op grote veranderingen. Dat betekent werken mét mensen en áán processen. Een ‘leven lang leren’ is de sleutel om veranderingen ten gunste van mensen te laten komen. Als wij ons bewust zijn dat wij hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren, hebben wij een meerwaarde voor onze maatschappij.


Missie
Bijdragen aan het sociale welzijn van mensen door hen optimaal te laten communiceren, waardoor ze plezierig werken en een evenwichtig leven leiden.