Management en Leiderschap DGA’s en directeuren

Van een DGA en directeur wordt verwacht dat hij/zij een inspirerend leider is. Het is de ondernemer/ directeur, die met zijn/haar visie de koers van de onderneming omzet in resultaten. Deze confronterende training is bedoeld om u los te weken uit uw vastgeroeste gedrag en gewoontes. Hierdoor kunt u uw missie en visie omzetten in resultaten voor nu en de toekomst.

De essentie
U leert uw organisatie op een hoger plan te brengen met de combinatie van theorie en vaardigheden. De theoretische onderdelen worden tijdens de training - middels cases - omgezet naar uw praktijk. Uw managementstijl wordt persoonlijk gemaakt, waardoor u blijvend optimale resultaten realiseert.

Onderwerpen
Samen met andere ondernemers, directeuren en managers - waarmee men ervaringen uitwisselt - wordt er een totaalpakket van managementvaardigheden en –theorie aangereikt:
- Ontwikkeling van missie, visie en strategie.
- Toepassen van psychologie in (management)communicatie.
- Management processen en stijlen van leidinggeven.
- Inspirerend leiderschap vanuit motivatie en motivatiegesprekken.
- Competentiemanagement en coachend leiderschap.
- Interne communicatie en excellent onderhandelen.

De effecten
- Makkelijker, effectiever, duidelijker én inspirerend leidinggeven.
- Managen van een permanent veranderende organisatie en haar medewerkers.
- Kennis opdoen (én delen), succesfactoren praktisch vertalen en toepassen in de eigen organisatie.
- Reflectie op de dagelijkse praktijk en een frisse blik op het eigen functioneren.

Het succes van deze directie training
Vóór de training worden uw vaardigheden en stijl geanalyseerd (assessment). Hierdoor kunnen we de training op uw niveau insteken en levert de training direct resultaat voor u op. Missie, visie en ambitie van u en uw organisatie zijn het uitgangspunt en daardoor is de volgorde van de onderwerpen veranderbaar.

De trainers en integraal klankborden
Uw trainer is Rob Lammers. Hij heeft jarenlang ervaring als directeur, manager en trainer-coach, met aantoonbare successen (www.CarreraC.com/RobLammers). Hij is ook uw persoonlijke klankbord. Zijn praktijk wordt aangevuld met ervaringen van de andere deelnemende ondernemers en directeuren. Hij is tussentijds en na afloop altijd telefonisch bereikbaar voor advies of praktische tips.

Gastdocenten en gastsprekers
Tijdens de verschillende avondsessies zijn er gastsprekers met interessante en actuele thema’s.

Groepsgrootte
Minimaal 4 deelnemers en maximaal 9 deelnemers

Locatie
Regio Eindhoven

Data (onder voorbehoud)
2016: 8/9 maart, 27/28 april 23/24 juni, 5/6 september, 8/9 november
2017: 11/12 januari, 9/10 maart en 12 mei.

Investering
Voor deze praktijktraining die gericht is op het dagelijks functioneren is de bijdrage €795,- per dag (excl. BTW) inclusief online assessment, rapportbespreking, gastdocenten, gastsprekers, koffie/thee, ijswater, lunches, diverse diners 's avonds, trainingsmaterialen en naslagwerken.

Programma-inhoud

Management en leidinggeven (door gastdocenten)
- Essentie van ondernemen: Waarde creëren.
- Strategie en Beleid.
- Performance management.
- Verandermanagement.
- Innovatie management.
- Risico management.

Management en leidinggeven (trainingen)
- Leiderschapsvaardigheden (Effectief leiderschap):
Big Five, kernkwaliteiten, Managerial Grid Blake en Mouton, Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), Competenties en Talenten.
- Gesprekstechnieken:
delegeren, interviewen, presenteren, sollicitatie-, correctie-, functionerings-, beoordelings-, slechtnieuws-, POP-, carrière-, salaris-, ontslag- en exitgesprekken.
- Communicatie:
vergaderen, discussiëren, feedback geven en vragen (180o/360o) ik-boodschap, reflecteren, brainstormen, LSD techniek, netwerken, excellent presenteren.
- Situationeel leiderschap.
- Interne communicatie.
- SWOT analyses.
- Blake en Mouton, Maslow en Herzberg in de praktijk.
- Motiveren.
- Coachend leidinggeven.
- Persoonlijke- en groepseffectiviteit.
- Non-verbale communicatie.
- Field- en jobcoaching.
- Onderhandelen.

Optionele programma’s
- Conflicthantering
- Teambuilding
- Marketing
- Projectmatig werken
- Financieel management voor non-financials
- Verantwoord ondernemen
- Facility management
- HR management

Gastdocenten
Joost Dijkstra, co founder Alleviating Science, ondernemer, docent Maastricht School of Management.
Ervaring: dir. WTC Heerlen, partner Nash Consulting, dir KvK Limburg, dir Ranpak.

Henk ter Stege, dir. techniek Arcus College. Lid Raad van Toezicht KBB VOC, bestuurslid Innovam.
Ervaring: Vodafone, LVO, APG, KPN, UWV, Nato, DSM en BP.

Toon van Baal, dir. GDW Arcus (gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn) Lid Raad van Toezicht PWH.
Ervaring: directeur/bestuurder jeugdzorg matrix BJ (bureau jeugdzorg), directeur jeugdzorg BJ, verander-manager jeugdzorg BJ, docent.

Freek Schepers, dir. organisatieadvies Koenen en Co, docent en examinator Universiteit Maastricht BS.
Ervaring: Freek Schepers interim en advies en Deloitte.

Roy Palmen, dir. techniek Leeuwenborgh Opleidingen en kwartiermaker van de Samenwerkingsschool Techniek. Lid van Onderwijsvereniging Limburg.
Ervaring: als Industrial engineer, interim manager en docent.

Marcel van Bergen, regiodirecteur Carrera C® en ondernemer.
Ervaring: Trainer-coach en bedrijfsadviseur bij Carrera C®, bedrijfsadviseur bij ABAB acc. en Rabobank.

Marc Meijers, directeur, industrial designer en ondernemer.
Ervaring: Noteborn, Design Experience en Limburgse Design Association.

Gastsprekers op de avonden (onder voorbehoud)
Richard Evers, directeur van Ecolab: ‘Medewerkers hebben recht op controle … én op coaching!’.
Roel Klaasen, haptonoom, ondernemer: ‘Aanraken mag’.
Marco Stevens, ondernemer: ‘Hoe je met inkopen geld kunt verdienen’.
Jos Maas, civiel en fiscaal jurist, ondernemer: ‘Overnamesystematiek die nooit wordt toegepast’.
Tanno Bregonje, Business developer, ondernemer: ‘Paradigma’s bij ondernemen’.

Programma-indeling (7 x 2 dgn. + 1 terugkomdag)

Module 1 (2 dgn.)
- Introductie in praktisch leiderschap.
- Essentie van ondernemen: Waarde creëren (gastdocent).
- Motiveren en draagvlak creëren.

Module 2 (2 dgn.)
- Persoonlijke communicatie.
- Ontwikkeling van Beleid, Visie en Strategie (gastdocent).
- Het management proces.

Module 3 (2 dgn.)
- Management stijlen.
- Performance management (gastdocent).
- Inspirerend leiderschap.
- Motivatie en motivatiegesprekken.

Module 4 (2 dgn.)
- Competentiemanagement.
- Verandermanagement (gastdocent).
- Coachen op competenties.

Module 5 (2 dgn.)
- Coachend leiderschap.
- Innovatie management (gastdocent).
- Interne communicatie.

Module 6 (2 dgn.)
- Persoonlijke- en groepseffectiviteit.
- Risico management (gastdocent).

Module 7 (2 dgn.)
- Excellent onderhandelen.

Terugkomdag (1 dag)
- Ervaringen bespreken en oplossen.
- Delen van elkaars successen.
- Diploma uitreiking

Meer informatie
Indien je geïnteresseerd bent stuur dan een email naar advies@CarreraC.nl
voor meer informatie of om je in te schrijven. Dit kan ook via de button 'Ik wil meer informatie'