Learning Agility

Wat meet Learning Agility?
We onderscheiden vijf dimensies voor Learning Agility. Voor elke dimensie geldt dat mensen die hoog scoren op deze dimensies sneller zullen leren van nieuwe situaties.
Bovendien zullen zij zich nieuwe vaardigheden sneller en effectiever eigen kunnen maken in een nieuwe situatie.

Change Agility
Nieuwsgierig, houden van experimenteren, zaken uitproberen, passie voor nieuwe ervaringen.
Mental Agility
Creativiteit, open perspectief, nieuwe ideeën, omgaan met complexiteit.
People Agility
Constructief naar anderen, behoefte om anderen te begrijpen, openstaan voor andere culturen en meningen.
Results Agility
Rustig blijven onder druk, leiderschap tonen, resultaten benoemen in nieuwe situaties, focus creëren.
Self-awareness
Zichzelf kennen, zelfkritisch, zelfbewust

Voor welke doeleinden kunt u Learning Agility inzetten?
- Selectie: Welke medewerkers dragen de toekomst van de organisatie?
- Ontwikkeling: Wie zich bewust is van de mogelijkheden om zelf ergens beter in te worden zal effectiever leren dan iemand die al snel tevreden is met zichzelf
- Loopbaan: Learning Agility blijkt een goede voorspeller voor high potentials te zijn.

Wilt u een voorbeeldrapportage bekijken van de Learning Agility? Vraag dan hier om meer informatie en vermeld bij ‘onderwerp’: Voorbeeldrapport Learning Agility

Kijk voor meer informatie over onze online assessments bij:
Overzicht Online Assessments
8 feiten over HR en Learning Agility
360°
Select
Develop
Learning Agility
Sales Potentieel Index (SPI)
Specifieke Intelligentie Test (SIT)
Talent Scan
Werk Attitude Index (WAI)
Volledige Intelligentie Test (VIT)
Carrière Drives
Competentie Assessment Systeem (CAS)
Loopbaan Interesse Wijzer (LIW)
Management Potentieel Index (MPI)
Mobiliteit Totaal Rapport (MOTOR)