Communicatieve vaardigheden voor de service technicus

K

Niet alleen het verwachte forse tekort aan technisch personeel baart werkgevers zorgen, dat doet ook de toenemende behoefte aan soft skills of de zogenaamde ‘21st century skills’. Dit laatste omdat werkgevers andere verwachtingen hebben van technische medewerkers, dan de competenties waarover zij beschikken. Sociaal-communicatieve vaardigheden als: luisteren/samenvatten/doorvragen, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, onderhandelen en adviseren maken steeds meer het verschil.

Voor wie bestemd?
Voor technici die hun persoonlijke effectiviteit en communicatieve vaardigheden willen verbeteren en invloed op de bedrijfsvoering en dienstverlening willen vergroten.

Wat wordt er getraind?
Samenwerken in multidisciplinaire teams, Informatie delen, aanpassen aan nieuwe situaties, interesse in anderen tonen, klantgericht denken, het proces van de klant begrijpen, zijn vaardigheden die nodig zijn om tot optimale resultaten te komen.
Je gaat zien welke rol verbale en non-verbale communicatie speelt en je gaat oefenen in het overtuigender overkomen, waardoor je advies makkelijker wordt geaccepteerd.
Ook vaardigheden als: actief luisteren, goede vragen stellen, inleven in de collega of klant en vertrouwen wekken, zijn belangrijke items in deze training. Tevens zul je ondervinden, welke rol flexibiliteit, creativiteit en analitisch vermogen spelen in het voeren van probleemoplossende gesprekken.

Wat mag je verwachten?
Het trainen van bovenstaande zaken zal een belangrijke bijdrage leveren in het behalen van je doelen en beoogde resultaten. Coaching door bijv. leidinggevenden om het nieuw aangeleerde gedrag te borgen en uit te bouwen is van belang.

Hoe word je getraind?
De trainingen zijn gebaseerd op de PGO methode (Probleem Gestuurd Onderwijs). In diverse stappen worden problemen uit de praktijk geanalyseerd, om vervolgens met IndiTrain© (individuele training binnen een groep) en simulaties, praktisch opgelost te worden. Jouw groep is nooit groter dan acht personen.

Een certificaat of diploma?
Na afloop van deze tweedaagse training krijgt iedere trainee een certificaat van deelname.

Wie is je trainer?
Jouw trainers zijn ervaren vrouwen en mannen met veel ervaring in de technische dienstverlening. Zij voelen perfect aan met welke uitdagingen jij te maken hebt.

Online persoonlijkheidsanalyse DISC
Je krijgt een rapport met een kernachtige typering van jouw communicatiestijl. Hiermee wordt het een stuk makkelijker te bepalen welke vaardigheden je kunt verbeteren.

Investering
De investering voor deze tweedaagse praktijktraining bedraagt 260,- euro per persoon/per dagdeel incl. persoonlijkheidsonderzoek, koffie, thee, ijswater, zaalhuur, huur audio/video, trainingsmateriaal en andere naslagwerken.

Bij maatwerk per bedrijf of afdeling (maximaal 8 personen) is de bijdrage voor deze training € 1.120,- per groep/per dag-deel, reis- en verblijfkkosten van de trainer, huur van audio/video en locatiekosten. (Break even bij méér dan 5 personen.) Op alle diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK.
Prijzen excl. BTW.

Programma

Dag 1 en 2

Inzicht in jezelf en collega of klant
Communicatie verbeteren, relaties versterken en persoonlijke effectiviteit verhogen begint met inzicht in jezelf en de ander door kennis te maken met het DISC instrument.

DISC staat voor Daadkrachtig, Interactief, Stabiel en Consciëntieus en omvat de gedragsstijlen die je houding richting anderen en je dagelijkse gedrag voorspellen.

Ca. 2 weken voor de training begint krijg je de gelegenheid een DISC online vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan ontvang je een rapport met een kernachtige typering van je persoonlijkheid. Met dat rapport wordt het een stuk makkelijker te bepalen welke persoonlijke vaardigheden je op het gebied van communicatie wilt verbeteren.

Samenwerken
Er wordt geoefend in het samen oplossen van complexe problemen, door elkaars expertise te gebruiken en door kennis uit verschillende vakgebieden te combineren. Ook het voeren van gesprekken met zowel de medewerker op de werkvloer alsook met het management, waarbij zijn of haar probleem centraal komt te staan, wordt geoefend.

Weerstand
Weerstandsgedrag kan voorkomen bij jezelf, bij een collega, leidinggevende of klant. Vaak heeft weerstand te maken met een verandering die onzekerheid met zich meebrengt.
Of je nu weerstand voelt bij jezelf of bij de ander: als je het op tijd herkent, kun je bewust kiezen voor gedrag dat voor jou en je omgeving op de langere termijn een stuk effectiever is. Je zult leren hoe je je kunt inleven in de ander, zodat het vertrouwen naar elkaar toe groeit. Ook leer je gebruik te maken van de mogelijkheden die weerstand biedt. Oplossingsgericht communiceren wordt je kracht.

Probleem oplossend gesprek
Iedere dag spelen er lastige situaties en moeten er problemen worden verholpen. Veel van die problemen kunnen in een gesprek juist groter worden i.p.v. dat ze worden opgelost. Voor het oplossen van die problemen zijn vaardigheden nodig die je je in deze training eigen gaat maken.

Flexibiliteit en pro-activiteit
Hoe kan flexibiliteit gecombineerd worden met  grenzen stellen? Wat levert leergierigheid, interesse en het nemen van initiatief op voor jou en voor je organisatie? Is dit te leren?

Herhalingen
Om ervoor te zorgen dat de getrainde onderwerpen daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden, is regelmatig herhalen een noodzaak. In de periode na de training kan dit door de manager gedaan worden. Tijdens de vervolgtraining wordt door de trainer praktisch onderzocht of de getrainde onderwerpen uit de vorige training, daadwerkelijk in de praktijk zijn gebruikt.

Inschrijven
Indien je geïnteresseerd bent stuur dan een email naar advies@CarreraC.nl
voor meer informatie of om je in te schrijven. Dit kan ook via de button 'Ik wil meer informatie'