Blog updates

Blijf op de hoogte van de laatste trends omtrent trainingen en coaching!

Cultuurverschillen in het gedrag van Accountants

  Het gedrag van mensen is moeilijk te verklaren, laat staan volledig te voorspellen. Toch worden krampachtige pogingen gedaan om het gedrag van werknemers en professionals zo volledig mogelijk te begrijpen en te beheersen door middel van regels, procedures en andere richtlijnen. Dit proefschrift illustreert dat het gedrag van mensen niet simpelweg gestuurd en gecontroleerd […]

lees verder

Waarom toch dat verduivelde ego?

Toen Oranje uitgeschakeld werd tijdens het laatste EK, bleek al snel dat de individuele ego’s van onze sterren de oorzaak was. Waarom meenden sommige spelers dat ze méér waren dan de rest. Was het een oneerlijke strijd voor Van Marwijk of waren zijn leidinggevende capaciteiten niet voldoende? Zou crisismanagement de oplossing zijn geweest: bijvoorbeeld één […]

lees verder

Schoenmaker blijf bij je leest

Een directeur van een zorginstelling krijgt de tip van een zakenrelatie, om met een bijzondere trainer/coach te gaan praten om de samenwerking binnen de instelling te verbeteren. De relatie van de directeur is DGA in het bedrijfsleden. Hij werkt al jaren samen met deze skills trainer/coach, die zelf overigens weinig ervaring heeft met de ‘Zorg’, […]

lees verder

Poets weder poets

Een consultant heeft een klant waar hij af en toe zaken mee doet. De relatie is niet optimaal, want telkens vraagt de DGA, een van het meest dominante soort, ergens anders een second opinion. Telkens concludeert hij naderhand dat zijn eigen consultant een beter aanbod heeft. De consultant ervaart dit als een gebrek aan vertrouwen […]

lees verder

Je kont tegen de krib gooien

Inkopers en verkopers zijn tot elkaar veroordeeld, maar de inkopers zijn de bepalende partij zijn om tot zaken te komen, tóch? Een inkoper kan uit diverse leveranciers zijn keuze maken en hij bepaalt ook de eisen waaraan de verkopende partij moet voldoen. Als de inkoper weet dat hij veel ‘macht’ over de leverancier heeft, kan […]

lees verder

Overleven, maar dan letterlijk

Hennie is 48 jaar en wordt al jaren volgepropt met Prednison als ze te horen krijgt dat ze nog maar 5 jaar te leven heeft. Hennie en haar man Rob kiezen voor verandering om de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. In het Spaanse Tàrbena – door Unesco benoemd als één van de drie gezondste […]

lees verder

Met dank aan Bram Mosckowicz

Een jonge notaris neemt vóór de crisis een kantoor over voor veel te veel geld, zo blijkt achteraf. Later vertelt hij mij dat notarissen in het verleden 150% betaald kregen en eigenlijk slechts 75% werk verrichtten, terwijl zij nu 75% betaald krijgen en voor 150% aan prestaties moeten leveren! De huizencrisis én internet hebben ook […]

lees verder