Blended learning: dé nieuwe dimensie bij ontwikkeling van medewerkers

Blended Learning is het beste te omschrijven als het integreren van traditioneel en online1 onderwijs; een combinatie van o.a. technologie, leermethoden en didactiek.

Alléén het inzetten van technologie is onvoldoende om van blended learning te spreken. Zelfs wanneer de technologie er is, specialisten er zijn voor de inhoud én er budget is, dan halen veel blended learning projecten het einde niet omdat ze niet praktisch genoeg zijn. Veel theorie en té weinig praktijk, zo vertelt Rob Lammers van Carrera C®. Door de combinatie van traditioneel en online ontstaat de ideale persoonlijke leeromgeving die ook bij groepen toepasbaar is.

Theorie kan iedereen zelf leren en daarom is e-learning een goed medium. Belangrijk bij e-learning is het LMS (Learning Management System), een online systeem waarin iedere deelnemer de theorie en de huiswerkopdrachten terug kan vinden om te maken. Daarnaast kan zijn (HR) manager op het LMS dashboard zien in welke fase zijn medewerker is en op welke gebieden deze nog ondersteund moet worden.

Afwisselend met leren via LMS wordt er in een virtueel klaslokaal geleerd, in aanwezigheid van een ‘externe’ trainer-coach. In een groep van maximaal 10 deelnemers neemt deze de theorie en opdrachten met de deelnemers online door. Praktijkcases worden getraind d.m.v. Inditrain®, een methodiek om deelnemers individueel te trainen binnen een groep. Tegelijkertijd worden deelnemers online gecoacht door hun trainer-coach, terwijl de manager de dagelijkse leiding/coaching voor zijn rekening neemt. Lammers ziet vaak dat daar de valkuil zit voor managers en daarom worden ze hierbij geholpen.

Als de materie genoeg is verankerd wordt de stap gezet naar het praktijk-trainen. Bij gedrags)vaardigheden bijvoorbeeld in communicatie, service- en klantgerichtheid, (sales)management, verkopen, presenteren, etc.. Nu pas ontmoeten de deelnemers elkaar in levende lijve in de trainingsruimte. Dat zijn groepen van maximaal 8 deelnemers waar praktijksituaties worden geoefend d.m.v. cases en rollenspelen. Met name op dit laatste onderdeel halen veel blended learning projecten niet het gewenste resultaat, zo vertelt Lammers.

Een voor de hand liggend voordeel is de verbetering van efficiency. Zo worden er kosten bespaard door minder reistijden, minder externe locaties en leren buiten werktijd. Ook de effectiviteit wordt verbeterd omdat een blended learning traject altijd maatwerk is. Het vereist andere leermethoden en andere vormen van didactiek die de kwaliteit verhogen.

Volgens Lammers is het mogelijk om bestaande leersystemen als 70-20-10, café style, mindmappen, PGO (probleemgestuurd onderwijs), etc. te gebruiken binnen blended learning. Ook zijn online assessments, de DISC methode, de Quick Scan of de Bedrijf Fitness Scan te integreren. Het is een individuele, competentie gestuurde ontwikkel- en leeromgeving, waarbij deelnemer, (HR) manager en trainer-coach zorgen voor een uiterst efficiënte en effectieve manier van persoonlijke ontwikkeling.

1 e-learning, e-coaching, webinar, virtual classrooms, Learning Management System, etc.