Samenwerking dirigeren vanaf de ‘tekentafel’

We zien in de huidige markt in toenemende mate het besef bij ondernemers groeien, dat samenwerken vaak een meerwaarde kan opleveren ten opzichte van zelfstandig blijven pionieren. Was het in vroegere tijden nog gebruikelijk om hoge muren te bouwen om de eigen verworven kennis zo goed mogelijk te beschermen, zo is het in deze moderne tijd hip om samenwerking juist op te zoeken en meer openheid te geven. De term 'delen is het nieuwe vermenigvuldigen' vindt dan ook langzaam haar intrede.

Dat de hang naar samenwerking niet altijd succesvol verloopt blijkt ook uit het promotieonderzoek van Ward Ooms. Het samenvoegen van kennis leidt nog niet automátisch tot resultaat. Samenwerkingen worden nog te vaak vanuit een theoretisch kader bedacht, waarbij processen op elkaar worden afgestemd en afdelingen worden samengebracht. Een strak organigram erbij en het ziet er toch wel goed en logisch uit!

Te weinig persoonlijke nabijheid leidt tot slechtere samenwerking. Te goede samenwerking kan leiden tot kliekjesvorming. Kritisch punt is het juiste evenwicht te vinden tussen beide. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 60% en 70% van de nieuwe samenwerkingen en/of nieuwe introducties mislukken. Hierbij wordt slechts 15% veroorzaakt door procesmatige en logistieke tekortkomingen en... 85% wordt veroorzaakt doordat de medewerker niet of onvoldoende in het proces wordt meegenomen. Vreemd dat we s’avonds moe naar huis gaan? Volgens mij is dat helaas een onvermijdelijk en logisch gevolg van onze tekentafelmethodiek. En het zag er bij aanvang toch zo overzichtelijk uit!

Mijns inziens wordt het succes van een onderneming niet (alleen) in de top bepaald en behaald. De medewerkers op de werkvloer maken het tot een succes… of niet. Bewust of onbewust. Bij de volgende investering toch nog eens nadenken of het geld in een volautomatische supersonische machine moet worden geïnvesteerd of in de kwaliteit en het welzijn van de medewerker. Je moet wel iemand hebben die ook aan de knopjes kan en wil draaien en iemand die de klant of collega ook echt te woord kan staan.

Nog geen reacties.