Moet dat nou zo lomp? Ja, maak dan ook je punt!

Hoe kan dat nou dat in de vergadering de directeur staccato door de agenda gaat, kort de acties aantipt, terwijl de ander duidelijk de behoefte heeft om te praten hoe dat dan aangepakt moet worden.

Hoe kan het dat de monteur zich ergert aan zijn collega die meteen naar de engineering appt of belt als de storing anders is als anders. De monteur die zich ergert denkt er veel liever zelf even rustig over na.

“Waarom zit mijn collega zo over die bezoekverslagen te drammen? Ik weet dat ik een achterstand heb, maar in de tijd dat ik die verslagen maak, kan ik ook weer een aantal klanten bellen”.

“Waarom is die collega mij altijd net voor als het erom gaat wat er moet gebeuren? Ik kan daar lang over piekeren en het gaat ten koste van mijn motivatie”.

Begin 2015 heb ik ontdekt dat DISC een hoop inzicht geef over bovenstaande voorbeelden. Het is een inzicht waarbij je minder gaat piekeren en je ergeren over je eigen gedrag en het gedrag van een ander. Je leert elkaar beter begrijpen, waardoor je met elkaar een stuk effectiever en plezieriger gaat werken.

Wat is het?
DISC is een instrument dat voorkeursgedrag, talenten en de communicatiestijl in kaart brengt. Met dit instrument leer je jezelf beter kennen, maar ook je collega’s, je leidinggevende of de medewerkers waar je leiding aan geeft. Dat bevordert de samenwerking in de organisatie, omdat medewerkers meer open worden in hun communicatie. Het versterkt de relaties, helpt conflicten op te lossen en te voorkomen en het vergroot de effectiviteit in teams. Dat leidt weer tot betere prestaties.

DISC illustratie

Persoonlijkheidsanalyse
DISC is een persoonlijkheidsanalyse. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Dat geeft medewerkers een nauwkeurig inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen..

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Waar kun je DISC voor toepassen?
DISC is goed toepasbaar in bedrijven en organisaties voor teams en individuen bij: ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, verbetering van dienstverlening aan klanten, verbeteren van de onderlinge samenwerking, verandertrajecten, het bouwen van krachtige en effectieve teams, frustraties en conflicten, coachen van personeel, ontwikkeling van managementvaardigheden en ter ondersteuning van loopbaankeuzes.

Op welke manieren kun je hiermee aan de slag?
Het DISC instrument is zeer geschikt om in te zetten bij individuele coaching en workshops met het team.

Individuele coaching
Individuele medewerkers kunnen een persoonlijkheidsanalyse invullen. Dit is een online vragenlijst. Op basis daarvan wordt per email een rapportage opgestuurd met o.a. de volgende informatie:
• Beschrijving van de persoon
• Kenmerkende eigenschappen
• Sterke en zwakke kanten
• Waardoor de persoon gemotiveerd wordt
• In welke omgeving de persoon graag werkt
• De beste manier om de persoon te benaderen in communicatie
• Hoe iemand omgaat met nieuwe taken of informatie
• Punten waaraan de persoon zou kunnen werken om effectiever te worden
• Hoe aan te sluiten en beter samen te werken en communiceren met andere stijlen
De rapportage vormt het uitgangspunt voor de coaching. Hierin staan de basiselementen omschreven voor een specifiek plan van aanpak. Vaak is de SWOT analyse een onderdeel van de coaching. Het is gericht op het benutten van je sterke kanten en hoe je beter om kunt leren gaan met je zwakkere kanten.

Workshop met het team
Allereerst zal de huidige situatie m.b.t. je team worden besproken alsook waar je naar toe wilt met je team. Afhankelijk daarvan krijgt de workshop een specifieke invulling.
Onderstaande elementen zul je zeker terug zien op een interactieve, creatieve, leuke en ontspannen werkwijze!
• Uitleg van het DISC-instrument
• Inzicht verkrijgen in het DISC-instrument door oefeningen
• Bespreken en elkaar feedback geven op basis van de DISC rapportages die de deelnemers hebben meegenomen
• Van ‘comfortzone’ richting 'groeizone'
• Werken aan sterke kanten
• Gedrag afstemmen op de ander
• Communicatie verbeteren
• Plan voor het werken aan sterkere verstandhoudingen
• Hoe kan DISC onderdeel zijn van ons team en organisatie?
• Welke inzichten gebruiken we ter verbeteringen van ons team en op welke wijze?

Wil je meer over DISC weten? Bel me of stuur een berichtje!

Nog geen reacties.