Durf te kiezen…

durftekiezenRecentelijk heb ik de jaarvergadering van de LWV bijgewoond waar Wiebe Draijer, voorzitter Raad van Bestuur Rabobank en oud-voorzitter van de SER, een interessante lezing hield.

Wat mij opviel in zijn betoog was dat hij zich als hoogste baas, persoonlijk en veelvuldig extern in de hele wereld oriënteert op nieuwe ontwikkelingen. Welke macro economische ontwikkelingen spelen er, welke geo politieke zaken zijn er of gaan van invloed worden, maar ook welke praktische technische en innovatie ontwikkelingen zijn in de maak.

En nog belangrijker welke maatregelen moet je als onderneming daarop nemen. Er is zoveel dat zou moeten waardoor je denkt dat er bijna geen echte keuzes te maken zijn, en toch moet het.

En juist hierin schuilt het gevaar. In de dagelijkse praktijk kom ik het vaak tegen. Er is zoveel dat bij ondernemingen speelt waardoor er geen echte keuzes worden gemaakt of waardoor keuzes (te) lang worden uitgesteld. Met als gevolg veel drukte, veel ophef en veel onrust in de onderneming waardoor de ondernemer het gevoel heeft dat een dag te weinig uren heeft en een week te weinig dagen.

Maar het is vaak juist het gebrek aan goede focus. We willen alles en durven niets los te laten. De ervaring leert dat keuzes maken 'ruimte' creëert in je hoofd. Dingen bewust niet doen en andere dingen juist beter doen. Laat zien dat je daardoor het verschil kunt maken. Zeggen tegen een klant dat hij voor bepaalde zaken of diensten beter af is bij een goede relatie van jou. Iedereen snapt dat je beter één ding goed kan doen dan twee dingen half. Het versterkt daarnaast het beeld, dat datgene wat je wél doet van goede kwaliteit is.

Een ondernemer zei laatst dan ook tegen mij: "Ik heb door onze gesprekken focus durven aan te brengen, waardoor een betere dienst, beter gemotiveerde mensen en er rust in mijn hoofd is gekomen…en mijn dag is ineens weer lang genoeg…"
Een kwestie van durven op te ruimen!

Nog geen reacties.