Hoe haal je winst uit sociaal werkgeverschap?

CoCultureElke werkgever die wij spreken, vindt zichzelf een goede werkgever. Gelukkig maar, de intentie is er. De beleving op de werkvloer kan volledig anders zijn en te vaak voldoen organisaties nét niet aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld. Zo'n juridisch protocol staat niet bovenaan het prioriteitenlijstje van een ondernemer en dat terwijl juist deze wettelijke protocollen je organisatie winst kunnen opleveren!

Allereerst, heb je het nodig?
JA, iedere organisatie is dit wettelijk verplicht!
JA, de arbeidsinspectie controleert steeds vaker.

Ten tweede, wil je het ook?
JA, iedere organisatie wil nog beter presteren.
JA, iedere organisatie wil het (langdurig) ziekteverzuim naar beneden krijgen.
JA, iedere organisatie wil van die hoofdpijndossiers af.
JA, iedere werkgever en werknemer wil graag prettig werken.

Wat moet er in een protocol zijn opgenomen?
De arbo-wet schrijft voor dat er een beleid dient te zijn ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Het Burgerlijk Wetboek verplicht vanuit de arbeidswetgeving tot goed werkgeverschap en veiligheid op de werkvloer, fysiek zowel psychisch. Waar het kortweg op neerkomt, is dat er vastgelegd dient te worden hoe we met elkaar omgaan. Een goed werkgever voldoet aan al deze wettelijke verplichtingen, een sociaal werkgever zorgt dat de vastgelegde cultuur ook nageleefd en beleefd wordt binnen de organisatie. En juist daar zit de winst!

10 tips om te gaan van 'goed werkgeverschap' naar 'sociaal werkgeverschap':

 1. Maak een helder, duidelijk én juridisch correct protocol dat organisatie-proof is. Hierin worden o.a.(on)gewenst gedrag en de processen beschreven.
 2. Laat verschillende afdelingen vanuit verschillende invalshoeken het protocol bekijken en aanvullen zodat het een realistisch document wordt.
 3. Implementeer het protocol juridisch slim en niet zomaar als toevoeging bij het arbeidscontract.
 4. Zorg dat het protocol voor iedereen in de organisatie duidelijk is. Wat wordt er van jou verwacht en wat heb je te verwachten van de organisatie. Wat is onze cultuur?
 5. Geef mensen tools en vaardigheden om ernaar te handelen. Laat dit een onderdeel zijn van de algemene scholingsverplichting.
 6. Geef als leiding van de organisatie het voorbeeld en spreek elkaar hierop aan.
 7. Zorg dat het protocol een onderdeel is van functionerings-en beoordelingsgesprekken en
 8. kijk eens kritisch naar de wijze hoe deze gesprekken gevoerd worden. Zorg voor heldere richtlijnen met betrekking tot de vastlegging. Ook voor de vastlegging tussen de officiële gesprekken door.
 9. Optimaliseer de samenwerking tussen HR en de verschillende afdelingen.
 10. Gebruik alles om gewenst gedrag te stimuleren, o.a. beloning (niet alleen geldelijk). Alles is geoorloofd.

Sociaal werkgeverschap kost geld, tijd en energie van iedereen uit de organisatie.
De winst die het uiteindelijk oplevert is onbetaalbaar.

Mede geschreven door:

Sonja Kroeke
Mr. Sonja Kroeke-van der Wiel
www.ARvisie.nl

2 Reacties

 1. Ha Marit,

  Helder stuk. Praktisch en haalbaar. Ook een klus die je goed aan een zzp-er kunt uitbesteden. Juist iemand die met een beetje afstand naar de organisatie kan kijken, ziet vaak scherper wat er echt gebeurt in plaats van wat de organisatie denkt dat er gebeurt. Ik sprak onlangs met een HR-manager die te maken kreeg met zeer onwenselijk gedrag, dat zelfs heeft geleid tot ontslag op staande voet. Het gedrag bleek al jaren bij een aantal mensen bekend te zijn….. Onvoorstelbaar maar waar!

  • Dankjewel Kitty! En in jouw voorbeeld komt maar weer terug dat er in zo’n situatie alleen maar verliezers zijn. Zo jammer.