Verplicht voor iedere directeur en DGA

verplichtvooriedereDGAVan een directeur en DGA wordt verwacht dat hij/zij een inspirerend leider is. Het is de ondernemer/directeur, die met zijn/haar visie de koers van de onderneming omzet in resultaten. Deze confronterende Masterclass is bedoeld om u los te weken uit uw vastgeroeste gedrag en gewoontes. U kunt uw missie en visie omzetten in concrete resultaten.

De essentie
Uw organisatie op een hoger plan brengen met de combinatie van theorie en vaardigheden. Theoretische onderdelen omzetten middels cases tijdens de training, naar uw praktijk. Uw managementstijl wordt persoonlijk gemaakt, waardoor u blijvend optimale resultaten haalt.

Onderwerpen
Samen met andere ondernemers, directeuren en manager wordt er een totaalpakket van management vaardigheden en theorie aangereikt:
- Ontwikkeling van missie, visie en strategie
- Toepassen van psychologie in (management)-communicatie
- Management processen en stijlen van leidinggeven
- Inspirerend leiderschap vanuit motivatie en motivatie-gesprekken
- Competentiemanagement en coachend leiderschap
- Interne communicatie, excellent onderhandelen

Het zijn 7 modules van 2 dagen + herhalingsdag

De effecten
- Makkelijker, effectiever, duidelijker én inspirerend leiding-geven.
- Managen van een permanent veranderende organisatie en haar medewerkers.
- Kennis opdoen én delen, succesfactoren vertalen en toe-passen in de eigen organisatie.
- Reflectie op de dagelijkse praktijk en een frisse blik op het eigen functioneren.

Het succes van deze directie training
Vóór de training worden uw vaardigheden en stijl geanalyseerd (assessment). Hierdoor kunnen we de training op uw niveau insteken en levert de training direct resultaat voor u op. Missie, visie en ambitie van u en uw organisatie zijn het uitgangspunt en daardoor is de volgorde van de onderwerpen veranderbaar.

De trainer en (online) klankborden
Uw trainer is Rob Lammers. Hij is al jaren zeer succesvol als directeur en trainer-coach. Hij is ook uw persoonlijke klankbord en geeft u tussen de trainingen online (individueel) advies.

Gastsprekers
Tijdens de avondsessies zijn er gastprekers met interessante en actuele thema’s.

Groepsgrootte
Minimaal 4 en maximaal 9 deelnemers

Locatie
Regio Eindhoven

Investering
Voor deze Masterclass, gericht op het dagelijks functioneren, is de bijdrage € 745,‐ per dag (excl. diner en BTW), inclusief verblijfskosten overdag.

Data (onder voorbehoud):
2016: 8/9 mrt, 27/28 apr, 23/24 jun, 5/6 sep, 8/9 nov
2017: 11/12 jan, 9/10 mrt en 12 mei

Programma-indeling (7 x 2 dgn. + 1 terugkomdag)

Module 1 (8/9 maart 2016)
- Introductie in praktisch leiderschap.
- Waarde creëren in uw onderneming (gastdocent).
- Motiveren en draagvlak creëren.

Module 2 (27/28 april 2016)
- Persoonlijke communicatie.
- Ontwikkeling van uw Beleid, Visie en Strategie (gastdocent).
- Het management proces.

Module 3 (23/24 juni 2016)
- Management stijlen.
- Verandermanagement (gastdocent).
- Inspirerend leiderschap.
- Motivatie en motivatiegesprekken.

Module 4 (5/6 september 2016)
- Competentiemanagement.
- Performance management (gastdocent).
- Coachen op competenties.

Module 5 (8/9 november 2016)
- Coachend leiderschap.
- Risico management (gastdocent).
- Interne communicatie.

Module 6 (11/12 januari 2017)
- Persoonlijke- en groepseffectiviteit.
- Innovatie management (gastdocent).

Module 7 (9/10 maart 2017)
- Excellent onderhandelen.

Terugkomdag (12 mei 2017)
- Ervaringen bespreken en oplossen.
- Delen van elkaars successen.
- Diploma uitreiking

Programma (inhoudelijk)

Management en leidinggeven

 • Leiderschapsvaardigheden (Effectief leiderschap):
  Big Five, kernkwaliteiten, Managerial Grid Blake en Mouton, Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), Competenties en Talenten.
 • Gesprekstechnieken:
  delegeren, interviewen, presenteren, sollicitatie-, correctie-, functionerings-, beoordeling-, slechtnieuws-, POP-,carrière- salaris-, ontslag- en exitgesprekken.
 • Communicatie:
  vergaderen, discussiëren, feedback geven en vragen (180o/360o) ik-bood-schap, empathie, reflecteren, brainstormen, LSD techniek, netwerken, excellent presenteren.
 • Situationeel leiderschap.
 • Interne communicatie.
 • SWOT analyses.
 • Blake en Mouton, Maslow en Herzberg in de praktijk.
 • Motiveren.
 • Coachend leidinggeven.
 • Persoonlijke- en groepseffectiviteit.
 • Non-verbale communicatie.
 • Field- en jobcoaching.
 • Onderhandelen.

Gastdocenten
Joost Dijkstra
co founder Alleviating Science, ondernemer, docent Maastricht School of Management.
Roy Palmen
dir. techniek Leeuwenborgh Opleidingen.
Henk ter Stege
dir. techniek Arcus College.
Toon van Baal
dir. GDW Arcus College.
Freek Schepers
dir. organisatieadvies Koenen en Co en ondernemer, docent UM Business School.
Marcel van Bergen
regiodirecteur Carrera C® en ondernemer.
Marc Meijers
directeur, industrial designer en ondernemer.

Gastsprekers (onder voorbehoud)
Richard Evers
directeur van Ecolab.
Ruud Dieltjes,
ondernemer.
Jos Maas
civiel en fiscaal jurist, ondernemer.
Tanno Bregonje
business developer, ondernemer.

Lees ook de andere artikelen uit onze Nieuwsbrief:
'Waarom jij voor jezelf moet kiezen'
'Consultancy zal NOOIT meer hetzelfde zijn'
'10 Tips voor een succesvolle én gezonde zakenlunch'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen reacties.