Management by the book?

Veel organisaties zijn, vaak ingegeven door de economische crisis, bezig met veranderen. Wat daarbij opvalt is dat er zelfs managers zijn die voorzichtig bij zichzelf nagaan waarin zij zouden kunnen veranderen. Hierbij vragen zij zich meestal af wat ze ‘kunnen’ veranderen, maar vooral niet wat ze ‘moeten verbeteren’, want dat is wel heel erg veel gevraagd. Want bij verbeteren zouden zij namelijk een heel verkeerd signaal af kunnen geven: Ik heb het niet goed gedaan! En dat is natuurlijk moeilijk om toe te geven.

Wanneer vinden managers het nu tijd om hun stijl van managen en leidinggeven te veranderen? Meestal komen ze niet zelf op het idee. Pas wanneer het managen en leidinggeven in de praktijk niet soepel verloopt wordt er pas nagedacht om iets te veranderen en de signalen daarvan komen altijd van de ontevreden medewerkers. En dan gebeurt het ergste wat je je kan indenken. Ze kopen een boek! Ja, een boek over management. Niet dat daar iets mis mee is, maar ineens is de inhoud van het boek de enige waarheid. Het klinkt oneerbiedig, maar veel managers maken zich schuldig aan ‘Management by the book’. Ze lezen een managementboek en gaan dan de gelezen theorie praktiseren. Het wordt pas een echt probleem als de managers zover gaan, dat zij alles in de organisatie daaraan ophangen. Vaak leidt de nieuwe stijl van de manager tot allerlei extra administratie en rapportagesystemen. Wanneer dit alles de hoogste in rang betreft die Management by the book pleegt (bijvoorbeeld de algemeen directeur) en ook nog een beta type, dan zijn de rapen echt gaar. Dan worden alle managers overspoeld met schema’s waarlangs de medewerkers moeten gaan werken, met als gevolg: verwarring alom.

Op zich hoeft Management by the book niet verkeerd te zijn, maar laat de manager in kwestie eerst een goede persoonlijke analyse maken. Aan de hand daarvan kan hij beslissen of de nieuwe theorie wel bij hem past. Of dat ook bij zijn medewerkers past is nog maar de vraag, maar dat is weer een heel ander iets.

r.lammers@carrerac.nl