Poets weder poets

Een consultant heeft een klant waar hij af en toe zaken mee doet. De relatie is niet optimaal, want telkens vraagt de DGA, een van het meest dominante soort, ergens anders een second opinion. Telkens concludeert hij naderhand dat zijn eigen consultant een beter aanbod heeft. De consultant ervaart dit als een gebrek aan vertrouwen in hem. Vorig jaar vraagt de DGA hem mee te denken m.b.t. een 4-jarig traject. Er volgen enkele gesprekken en de consultant maakt een offerte voor ca. € 180.000,–. Wanneer de consultant eindelijk een afspraak krijgt om e.e.a. toe te lichten, worden de eerdere eisen en wensen door de DGA sterk aangepast.

Steeds volgen er gesprekken en telkens vraagt de DGA aanpassingen van de offerte. Na meer dan 8 maanden praten schijnt alles akkoord, maar dan zegt de DGA dat er een concurrent is die het voor veel minder doet! De consultant voelt zich opnieuw verraden. Juist door het extra voorwerk zijn -eerder onzichtbare problemen- naar boven gekomen, maar deze (extra) voorbereiding is niet declarabel voor de consultant, niet wetende dat de voorbereiding 8 maanden zou duren (zo was vooraf overeengekomen). De consultant is niet gelukkig, maar gezien alle geïnvesteerde tijd gaat hij toch mondeling akkoord.

Nog voordat hij terug op kantoor is, is er een mail binnengekomen waarbij de DGA aangeeft dat ze pas op dag 90 gaan betalen. Dit herhaalt zich nòg twee keer met telkens weer andere voorwaarden. Uiteindelijk wordt er een contract afgesloten voor een periode van slechts 1 jaar voor € 38.000,–! De consultant heeft het helemaal gehad met deze DGA en neemt zich voor na deze opdracht geen werk meer van hem aan te nemen.
Alhoewel de consultant pas over 90 dagen start, stuurt hij de dag ná het ondertekenen van het contract meteen een factuur voor het totale bedrag.
In al zijn ‘slimmigheid’ was de DGA vergeten dat er altijd vóóraf gefactureerd werd door de consultant.

Moraal van het verhaal: Commercieel Excelleren is niet tè veel korting/voordeel bedingen bij je leverancier, want als je dàn toch verwacht een maximale inspanning te krijgen, blijf dan maar rustig verder dromen!

Rob Lammers

r.lammers@carrerac.nl